1
00:01:34,617 --> 00:01:39,327
PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ

2
00:01:42,377 --> 00:01:47,087
JEDINĚ MRTVÍ SE DOČKALI
KONCE VÁLKY – PLATÓN

3
00:02:21,977 --> 00:02:24,491
SOMÁLSKO – VÝCHODNÍ AFRIKA, 1992

4
00:02:27,937 --> 00:02:32,488
Léta válek mezi klany
vyvolala hladomor biblických rozměrů.

5
00:02:35,377 --> 00:02:38,653
300 000 civilistů umírá hlady.

6
00:02:41,937 --> 00:02:45,009
Hlavnímu městu Mogadišu
vládne nejmocnější z velitelů,

7
00:02:45,137 --> 00:02:47,776
Mohamed Farrah Aidíd.

8
00:02:50,497 --> 00:02:55,207
Zabavuje mezinárodní dodávky potravin.
Hlad je jeho zbraň.

9
00:03:02,377 --> 00:03:05,687
Svět na to reaguje.
Na dodávky dohlíží 20 tisíc

10
00:03:05,817 --> 00:03:10,527
příslušníků námořní pěchoty USA.

11
00:03:18,897 --> 00:03:20,171
Duben 1993

12
00:03:20,297 --> 00:03:24,927
Aidíd vyčká, až se námořnictvo stáhne,

13
00:03:25,057 --> 00:03:29,733
a pak vyhlásí zbývajícím
jednotkám OSN válku.

14
00:03:35,137 --> 00:03:39,415
V červnu Aidídova milice napadne
a pobije 24 pákistánských vojáků...

15
00:03:39,537 --> 00:03:42,768
a začne se zaměřovat
na americkou posádku.

16
00:03:48,337 --> 00:03:50,976
Koncem srpna vysílá Amerika
do Mogadiša...

17
00:03:51,097 --> 00:03:53,816
elitní jednotky
Delta Force, Rangers a 160. SOAR,

18
00:03:53,937 --> 00:03:57,247
aby odstranily Aidída
a znovu nastolily pořádek.

19
00:04:01,417 --> 00:04:05,410
Akce měla trvat tři týdny,

20
00:04:05,537 --> 00:04:09,450
ale po šesti týdnech začínal
být Washington netrpělivý.

21
00:04:22,377 --> 00:04:25,608
SOBOTA, 2. ŘÍJNA 1993

22
00:04:30,977 --> 00:04:34,367
ČERVENÝ KŘÍŽ
STŘEDISKO PRO ROZDĚLOVÁNÍ POTRAVIN
........