1
00:00:09,343 --> 00:00:10,886
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:11,011 --> 00:00:13,013
To nás přivádí k té vraždě
s hady.

3
00:00:13,138 --> 00:00:15,349
Možná měl Bratr Sam
o naší oběti pravdu.

4
00:00:15,349 --> 00:00:16,600
Je to to, co si myslím?

5
00:00:16,642 --> 00:00:19,728
Důkazy z vyšetřování Vraha
z chlaďákem.

6
00:00:24,900 --> 00:00:26,777
Myslíš si, že to, že jsem
se stala poručíkem

7
00:00:26,818 --> 00:00:28,987
mělo co dělat s tím, co se
se mezi námi stalo?

8
00:00:29,029 --> 00:00:31,740
Ne, jsem si jistý, že to byla
jenom velká posraná shoda okolností.

9
00:00:31,782 --> 00:00:33,367
Nevím jak mám jednat.

10
00:00:33,408 --> 00:00:35,202
Nevím, co mám dělat.
Nevím, koho mám přijmout.

11
00:00:35,202 --> 00:00:37,746
Deb, jsi příliš chytrá na to, aby sis
myslela, že to bude snadné.

12
00:00:37,788 --> 00:00:40,666
Tím, že jsem si vás vybrala,
riskuju svůj zadek,

13
00:00:40,707 --> 00:00:42,876
takže změňte přístup.

14
00:00:44,753 --> 00:00:46,255
Můžeš být zachráněn?

15
00:00:46,255 --> 00:00:47,798
Je to na tobě.

16
00:00:48,590 --> 00:00:50,175
Očisti mě od...

17
00:00:50,217 --> 00:00:53,512
všech mých hříchů.

18
00:00:53,554 --> 00:00:55,138
Je připravený.

19
00:02:54,132 --> 00:02:56,134
Přijímáš boží přikázání

20
00:02:56,176 --> 00:02:58,262
a víru jeho syna,
našeho pána?

21
00:02:58,262 --> 00:02:59,263
Přijímám.

22
00:02:59,304 --> 00:03:00,597
Někteří lidé si myslí, že náboženství

23
00:03:00,639 --> 00:03:02,516
........