1
00:00:08,133 --> 00:00:10,135
V minulých dílech...

2
00:00:10,135 --> 00:00:12,846
Už ho neznáš,
Dextere... můžeš být sám sebou.

3
00:00:13,305 --> 00:00:17,351
Se mnou.
Tvé skutečné, opravdové já.

4
00:00:17,351 --> 00:00:21,104
- Můžeš...
- Promiň.

5
00:00:21,146 --> 00:00:23,398
Jonahu, proč jsi pořád tady?

6
00:00:23,440 --> 00:00:27,027
Nemůžu opustit matku a sestru a
nechat je s ním samotné.

7
00:00:27,069 --> 00:00:31,198
K označení té děvky je
všechno připraveno.

8
00:00:32,324 --> 00:00:34,284
Ne, prosím.
Kam mě to vedete?

9
00:00:34,284 --> 00:00:35,494
Jsi volná.

10
00:00:35,536 --> 00:00:38,914
Vím, že to byl Nick, kdo tě postřelil.

11
00:00:38,956 --> 00:00:41,250
Řekni mu, že mu odpouštím.

12
00:00:41,291 --> 00:00:43,752
Je mrtvý, což z tebe
dělá vraha.

13
00:00:43,794 --> 00:00:47,506
Nemají žádný důkaz.
Nikdo nemůže nic dělat!

14
00:00:54,888 --> 00:00:57,474
Ahoj bráško.

15
00:00:57,975 --> 00:01:00,143
Chyběl jsem ti?

16
00:02:55,217 --> 00:02:56,885
Předtím jsem byl ztracený.

17
00:02:56,927 --> 00:03:01,223
Poté co Rita zemřela,
poté co Lumen odešla.

18
00:03:02,057 --> 00:03:05,269
Ale teď jsem byl nalezen.

19
00:03:05,519 --> 00:03:08,981
Brianem Moserem,
mým mrtvým bratrem.

20
00:03:09,022 --> 00:03:11,483
Už je to dlouho, co jsem ho viděl.

21
00:03:11,483 --> 00:03:14,236
Příliš dlouho.

22
00:03:14,278 --> 00:03:16,697
Tady. Chytej.

23
00:03:20,367 --> 00:03:23,912
........