1
00:00:19,614 --> 00:00:24,319
INVAZE ZLODĚJŮ LIDSKÝCH TĚL

2
00:01:55,286 --> 00:01:56,454
Dr. Hill.

3
00:01:56,455 --> 00:01:57,923
Dr. Bassett.

4
00:01:57,922 --> 00:01:59,423
Kde je pacient?

5
00:01:59,423 --> 00:02:01,759
Nenávidím,
když vás tahám z postele.

6
00:02:01,760 --> 00:02:04,062
Necháte mě jít,
dokud je ještě čas?

7
00:02:04,063 --> 00:02:06,054
Brzy poznáte proč, jsem musel.

8
00:02:07,867 --> 00:02:11,204
Řeknete těm hlupákům,
že nejsem blázen?

9
00:02:11,205 --> 00:02:13,374
Musíte mne vyslechnout,
než bude příliš pozdě!

10
00:02:13,374 --> 00:02:15,376
Já vás vyslechnu.

11
00:02:15,376 --> 00:02:16,741
Pusťte ho.

12
00:02:20,482 --> 00:02:21,750
Kdo jste?

13
00:02:21,751 --> 00:02:24,253
Já jsem Dr. Hill,
ze státní psychiatrické nemocnice.

14
00:02:24,253 --> 00:02:25,888
Já nejsem šílený!

15
00:02:25,887 --> 00:02:27,389
Nechte ho!

16
00:02:27,389 --> 00:02:30,492
Doktore,
teď mne musíte vyslechnout.

17
00:02:30,493 --> 00:02:31,894
Vy mě musíte pochopit.

18
00:02:31,895 --> 00:02:34,698
Já jsem také doktor.
Já nejsem pomatený.

19
00:02:34,698 --> 00:02:36,166
Dobře.

20
00:02:36,166 --> 00:02:40,398
Snad, abychom se posadili,
a vy mi povíte, co se přihodilo?

21
00:02:43,408 --> 00:02:45,910
Ano, začalo to--

22
00:02:45,910 --> 00:02:48,413
pro mne,
to začalo minulý čtvrtek...

23
00:02:48,413 --> 00:02:51,916
Kvůli naléhavé zprávě
........