1
00:00:15,808 --> 00:00:18,797
MacGyver

2
00:00:18,808 --> 00:00:21,797
s07e13 - The Stringer

3
00:00:21,808 --> 00:00:25,797
České titulky: Martin Nepraš (Marty G)

4
00:00:25,808 --> 00:00:29,797
martyg.blog.cz

5
00:01:29,933 --> 00:01:31,673
Jo, Globe Wide,
tady je Lee.

6
00:01:31,683 --> 00:01:34,265
Tan Yee se zkontaktoval s nějakým Američanem.

7
00:01:34,267 --> 00:01:36,258
Jsou ve skladišti.

8
00:01:36,267 --> 00:01:37,757
Vypořádej se s ním.

9
00:01:39,175 --> 00:01:40,164
"Vyrobeno v Korei." Ha!

10
00:01:40,634 --> 00:01:42,170
Všechno tohle pochází z Tábora Nula.

11
00:01:42,175 --> 00:01:43,665
Vězení nucených prací v Číně.

12
00:01:43,675 --> 00:01:45,666
Jo, já vím.

13
00:01:45,675 --> 00:01:48,417
Mám tam spoustu přátel, další studenty.

14
00:01:48,425 --> 00:01:52,498
Hladoví a jsou mučeni, aby jistí podnikatelé
v Pekingu mohli zbohatnout.

15
00:01:54,800 --> 00:01:57,872
Mei Jan řekl, že jsi propašoval kazetu?

16
00:01:59,383 --> 00:02:00,873
Schoval jsem ji tady.

17
00:02:48,133 --> 00:02:51,125
Je magneticky kódovaná.
Umíte to rozšifrovat?

18
00:02:51,133 --> 00:02:53,124
Ano, žádný problém. Co je na tom?

19
00:02:53,133 --> 00:02:55,124
Pravda o Táboře Nula.

20
00:02:55,133 --> 00:02:57,124
Poslala to dívka propašované v kameře.

21
00:02:57,675 --> 00:03:00,667
Vyndala to, než strážci zjistili,
co udělala,

22
00:03:00,675 --> 00:03:02,131
a popravili ji.

23
00:03:10,175 --> 00:03:11,164
Potíže.

24
00:03:18,801 --> 00:03:19,790
Počkejte tady.

........