1
00:00:00,520 --> 00:00:04,559
Na počátku byla tma,
a pak, výbuch ...

2
00:00:04,661 --> 00:00:09,263
který započal nekonečné
rozpínání času, prostoru a hmoty.

3
00:00:09,265 --> 00:00:12,901
Každý den nové objevy
odhalená tajemství

4
00:00:12,903 --> 00:00:18,775
ohromující a smrtící tajemství
na místě, které nazýváme <i>VESMÍR.</i>

5
00:00:20,777 --> 00:00:24,379
<i> Mohlo mít naše Slunce
zlého společníka? </ i>

6
00:00:24,381 --> 00:00:27,448
Neobjevená hvězda smrti,
rotující nejdále

7
00:00:27,450 --> 00:00:29,418
od okraje Sluneční soustavy?

8
00:00:30,420 --> 00:00:34,055
Rozsévá tato tajemná
hvězda destrukci přes

9
00:00:34,057 --> 00:00:37,592
Sluneční soustavu v pravidelných
intervalech, které se podíleli na

10
00:00:37,594 --> 00:00:40,329
největším vymírání
v historii Země?

11
00:00:41,331 --> 00:00:44,599
Prověřováním oblasti
obydlené obřími světy

12
00:00:44,601 --> 00:00:48,937
a tajemnými planetkami,
jsou vědci na lovu

13
00:00:48,939 --> 00:00:53,841
po Nemesis ...
zlém dvojčeti Slunce.

14
00:01:00,756 --> 00:01:04,187
VESMÍR
Nemesis: Zlé dvojče Slunce.

15
00:01:06,068 --> 00:01:09,757
Z miliard hvězd
blikajících nad hlavou

16
00:01:10,599 --> 00:01:13,891
může být jedna
metlou života na Zemi ...

17
00:01:13,926 --> 00:01:18,802
Zlé dvojče Slunce
jménem Nemesis.

18
00:01:20,804 --> 00:01:23,838
Někteří vědci se domnívají,
že Nemesis, je tmavá,

19
00:01:23,840 --> 00:01:27,809
dosud neobjevená hvězda
obíhající naše Slunce.

20
00:01:27,811 --> 00:01:34,182
A každých 26 milionů let,
vyvolá katastrofu.

21
........