1
00:00:02,722 --> 00:00:04,189
Kam mě to vedeš?

2
00:00:04,223 --> 00:00:06,893
Existuje skupina Skitterů,
u kterých se vyvinula schopnost

3
00:00:06,927 --> 00:00:08,096
odolat postroji.

4
00:00:08,131 --> 00:00:09,300
Myslíš, že jednají
ze své vlastní vůle?

5
00:00:09,334 --> 00:00:10,933
Nevím, jak to udělali,

6
00:00:10,967 --> 00:00:12,935
ale zahájili povstání
proti vládcům.

7
00:00:12,970 --> 00:00:15,374
Jak jsi na to přišel?

8
00:00:15,408 --> 00:00:17,712
Spojil se se mnou jejich vůdce.

9
00:00:17,746 --> 00:00:19,214
Jak?

10
00:00:19,248 --> 00:00:21,817
Přes mé bodliny,
tak jako jsme se spojili my.

11
00:00:21,851 --> 00:00:25,920
Když jsem měla postroj,
viděla a slyšela jsem spoustu věcí.

12
00:00:25,954 --> 00:00:28,055
Víš, mohla bych jim říct
všechno možné.

13
00:00:28,089 --> 00:00:29,924
Plány boje, obrany...

14
00:00:29,958 --> 00:00:32,661
Možná, ale pořád je nejdřív
musíme najít.

15
00:00:32,696 --> 00:00:33,830
Jak?

16
00:00:35,200 --> 00:00:36,434
Skitteři.

17
00:00:36,469 --> 00:00:38,170
- Jsou blízko.
- Rebelové?

18
00:00:38,204 --> 00:00:39,940
To ještě nevím.

19
00:00:46,083 --> 00:00:47,350
Počkej.
To nejsou...

20
00:00:47,386 --> 00:00:50,922
Máš pravdu, Bene.
To nejsou rebelové.

21
00:00:52,492 --> 00:00:54,928
Jsou s námi.

22
00:01:03,808 --> 00:01:06,644
Přesně, jak jste předpovídali...

23
00:01:06,678 --> 00:01:09,814
........