1
00:00:00,000 --> 00:00:02,741
== Titulky pro vás přeložila <font color=#00ff00>Milenka</font> ==

2
00:00:02,742 --> 00:00:04,086
Co přichází první...

3
00:00:04,087 --> 00:00:06,607
Včerejšek nebo...

4
00:00:07,798 --> 00:00:09,525
Zítřek?

5
00:00:09,526 --> 00:00:11,874
Kdo je pro včerejšek?

6
00:00:11,875 --> 00:00:14,815
Dobře. A kdo pro zítřek?

7
00:00:14,974 --> 00:00:17,978
Páni. Nikdo?
Ani jeden?

8
00:00:17,979 --> 00:00:19,854
Morticie, řekněte
mi, jak jste přišla

9
00:00:19,855 --> 00:00:22,558
na tak předvídatelný,
ale neprokazatelný závěr?

10
00:00:22,559 --> 00:00:25,364
To není nic, co by
někdo musel dokazovat.

11
00:00:25,365 --> 00:00:28,344
- Je to prostě něco, co víte.
- Něco, co víte?

12
00:00:28,345 --> 00:00:32,168
Všechno, co víme, je to, že si myslíme,
že minulost, přítomnost a budoucnost

13
00:00:32,169 --> 00:00:37,176
nejsou ničím víc, než příběhem
uloženým v našich bazálních gangliích.

14
00:00:37,177 --> 00:00:40,579
Celé naše pojetí
času je falešné.

15
00:00:40,580 --> 00:00:43,249
V tom případě nemusím
odevzdat seminárku.

16
00:00:43,250 --> 00:00:46,685
Protože z toho, co vy
víte, už jsem to udělala.

17
00:00:46,686 --> 00:00:49,122
To je zcela správné.

18
00:00:49,123 --> 00:00:53,368
Samozřejmě, když to berete
takhle, už jsem vás mohl vyhodit.

19
00:00:53,369 --> 00:00:58,209
Falešné pojetí, nebo ne, za
sedm minut máte schůzku s děkanem

20
00:00:58,210 --> 00:01:00,399
a nezapomeňte, že
máte opravit práce

21
00:01:00,400 --> 00:01:02,816
ještě před konzultačními hodinami,
takže kdybyste sebou mohl hodit?

22
00:01:02,817 --> 00:01:05,510
........