1
00:00:17,400 --> 00:00:22,560
The Cat In Heat

2
00:02:16,800 --> 00:02:19,320
- Vezmeš si mne? - Ano.

3
00:02:20,400 --> 00:02:24,240
- Víš ale, že jsem samotář. - Vím.

4
00:02:24,240 --> 00:02:27,480
- Jenže já jsem sebevědomá a paličatá. - Ano?

5
00:02:28,480 --> 00:02:31,560
Jsem si jistá, že se domů budeš vracet hodně často.

6
00:02:31,560 --> 00:02:35,080
- Opravdu věříš, že se ještě můžeme milovat? - A proč ne?

7
00:04:32,440 --> 00:04:34,960
Promiňte, jsem tu kvůli tomu sousednímu domu,

8
00:04:34,960 --> 00:04:38,760
agentura mi řekla, že klíče máte vy.

9
00:04:40,360 --> 00:04:43,360
- Chcete se na ten dům podívat? - Ne.

10
00:04:43,360 --> 00:04:47,440
Už jsem ho koupil, jsem tu pro ty klíče.

11
00:04:57,760 --> 00:05:00,200
Ano, máme je.

12
00:08:31,240 --> 00:08:33,960
Je mrtvý?

13
00:08:34,400 --> 00:08:36,159
Ano.

14
00:09:24,480 --> 00:09:27,960
Chceš vědět, co se stalo?

15
00:09:30,160 --> 00:09:35,360
Chtěl ti ublížit a ty jsi ho střelila.

16
00:09:40,800 --> 00:09:43,120
Milovala jsem ho.

17
00:09:46,040 --> 00:09:48,440
Tys to nevěděl?

18
00:09:49,840 --> 00:09:53,080
Řekni něco.

19
00:09:54,200 --> 00:09:59,200
Smál se, nechtěl tomu uvěřit.

20
00:10:00,320 --> 00:10:04,480
Odešel a pak tam upadl...

21
00:10:05,240 --> 00:10:07,120
Najednou.

22
00:10:08,360 --> 00:10:11,600
Na mě jsi nemyslela?

23
00:10:12,600 --> 00:10:15,920
To už mě nemiluješ?

24
00:10:17,680 --> 00:10:20,440
Už mě nemiluješ?

25
00:10:24,480 --> 00:10:28,680
- Jaké bych si měla vzít? - Ty růžové s bílou krajkou.

........