1
00:00:37,103 --> 00:00:39,480
Jde se na dvůr.

2
00:00:43,109 --> 00:00:46,112
- Jak že se jmenuje?
- Fabrizio.

3
00:00:46,195 --> 00:00:48,197
To je ale tvrďas.

4
00:00:48,281 --> 00:00:50,700
Půjdeme na ten dvůr, pánové?

5
00:00:52,452 --> 00:00:54,620
Na chodbu.

6
00:00:59,542 --> 00:01:03,880
- Na chodbu. Pohyb.
- Jdeme.

7
00:01:19,479 --> 00:01:23,399
HRA S NEVĚROU

8
00:01:57,475 --> 00:01:59,060
Ty jsi prostě pako.

9
00:02:26,629 --> 00:02:28,297
ILLINOISKÁ STÁTNÍ VĚZNICE

10
00:02:36,180 --> 00:02:38,683
To ráno,
kdy to všechno začalo,

11
00:02:38,724 --> 00:02:41,060
začínalo jako každé jiné ráno.

12
00:02:41,102 --> 00:02:43,104
ŘÍJEN

13
00:02:52,447 --> 00:02:54,282
Bernie.

14
00:02:57,076 --> 00:03:00,705
Tati, potřebuju peníze na obědy
a omluvenku na tělák.

15
00:03:01,998 --> 00:03:06,210
A slíbils, že mi pomůžeš
s referátem o tý knize.

16
00:03:11,674 --> 00:03:15,178
Autor věnuje hodně času
charakteristice postav.

17
00:03:15,219 --> 00:03:18,222
- A mate čtenáře tím, že...
- Mate?

18
00:03:18,306 --> 00:03:21,684
Jo, vtáhne tě do děje, víš?
A tebe zajímá, jak to skončí.

19
00:03:21,768 --> 00:03:25,938
- Já věděla, jak to skončí.
- Tak to bylo předvídatelné.

20
00:03:25,980 --> 00:03:28,941
- Ne, já viděla ten film.
- Aha.

21
00:03:29,025 --> 00:03:30,985
Pojď, musíš se najíst.

22
00:03:31,027 --> 00:03:35,531
- Nenapadá tě jiný slovo?
- Upoutá.

23
........