2
00:00:37,538 --> 00:00:39,882


3
00:00:57,266 --> 00:01:00,440
<i>Pokud ti to zní
španělsky, je to tak.</i>

4
00:01:00,519 --> 00:01:02,738
<i>Je to španělský film.</i>

5
00:01:02,813 --> 00:01:05,817
<i>Nuže dobrá. Jedna, dva, tři, čtyři.</i>

6
00:01:58,994 --> 00:02:03,875
Dům mého otce.

7
00:02:11,798 --> 00:02:18,682
<i>S láskou se nezahrává.</i>

8
00:02:18,764 --> 00:02:25,067
<i>Sny přijdou, pak zase odejdou.</i>

9
00:02:26,480 --> 00:02:33,364
<i>Vše je ztraceno,
když jsme sami.</i>

10
00:02:33,862 --> 00:02:40,620
<i>Buď jsme dva nebo nejsme nikdo.</i>

11
00:02:41,119 --> 00:02:44,339
<i>Dům není z cihel a písku.</i>

12
00:02:44,414 --> 00:02:47,839
<i>Je postaven krví a rukama.</i>

13
00:02:47,918 --> 00:02:54,676
<i>Půda je pak jako naše matka.</i>

14
00:02:55,092 --> 00:02:58,813
<i>A na ní leží.</i>

15
00:02:58,887 --> 00:03:03,887
<i>Dům mého otce.</i>

16
00:03:27,999 --> 00:03:31,629
<i>Dům není z cihel a písku.</i>

17
00:03:31,712 --> 00:03:35,012
<i>Je postaven krví a rukama.</i>

18
00:03:35,090 --> 00:03:41,974
<i>Půda je pak jako naše matka.</i>

19
00:03:42,139 --> 00:03:46,064
<i>A na ní leží.</i>

20
00:03:46,143 --> 00:03:52,367
<i>Dům</i>

21
00:03:52,441 --> 00:03:56,662
<i>mého otce.</i>

22
00:03:56,737 --> 00:04:02,835
<i>Dům mého otce.</i>

23
00:04:03,910 --> 00:04:08,910
<i>Dům mého otce.</i>

24
00:04:21,344 --> 00:04:22,812
Armando,

25
00:04:22,888 --> 00:04:27,815
proč se staráš o to tele,
když všechny tvé peníze jsou to stádo?

26
........