1
00:00:30,617 --> 00:00:33,036
BONTONFILM
uvádí

2
00:02:18,391 --> 00:02:22,812
Na počátku 18. stol. Hladomor,
nemoci a nenasytnost šlechticů

3
00:02:23,104 --> 00:02:26,357
pozvolna navždy měnily
tvář Skotska.

4
00:02:26,649 --> 00:02:28,276
Mnozí odjeli do Ameriky

5
00:02:28,568 --> 00:02:32,113
a s nimi zanikl
prastarý systém rodových klanů.

6
00:02:32,488 --> 00:02:35,783
Tento příběh je o snaze
jednotlivce odolat těmto vlivům.

7
00:02:36,159 --> 00:02:40,205
I když je poražen,
dokáže si zachovat čest a úctu.

8
00:02:47,629 --> 00:02:55,345
Skotská vysočina, 1713

9
00:04:17,969 --> 00:04:19,303
Jak dlouho?

10
00:04:20,638 --> 00:04:23,182
Den.
Možná dva.

11
00:04:41,993 --> 00:04:44,662
Jsou pryč, Robe. Asi navždy.

12
00:04:44,871 --> 00:04:47,623
Na druhé straně hory
je úzké údolí.

13
00:04:48,541 --> 00:04:51,252
Kdybych měl dva dny náskok,

14
00:04:51,502 --> 00:04:53,963
tak bych se tam schoval.

15
00:04:54,172 --> 00:04:56,340
Do setmění tam nedojdeme.

16
00:04:56,674 --> 00:04:59,093
Takhle určitě ne.

17
00:05:38,841 --> 00:05:40,968
Našli bychom je podle pachu.

18
00:05:41,177 --> 00:05:45,056
Kdyby se bili tak, jak smrdí,
nebylo by to lehké.

19
00:05:46,807 --> 00:05:50,102
Tamhle jsou. Jak jsi říkal, Robe.

20
00:05:55,191 --> 00:05:59,445
- Přepadneme je, až budou spát.
- Je jich deset na nás šest.

21
00:05:59,654 --> 00:06:04,533
- Devět, je s nimi žena.
- Polovinu pobijeme, než se vzbudí.

22
00:06:04,951 --> 00:06:07,245
Jak je dostaneme, Robe?

23
........