1
00:00:00,000 --> 00:00:01,999

2
00:00:02,000 --> 00:00:04,280
Odsuzuju vás na 12 let.
Námitka. Co?

3
00:00:04,280 --> 00:00:05,520
Hodně dlouho?

4
00:00:06,960 --> 00:00:08,880
Vždycky jsem věděla, že je "bad egg".

5
00:00:09,760 --> 00:00:13,120
Budeš tu zavřená
velmi, velmi dlouho.

6
00:00:13,120 --> 00:00:15,840
Myješ tvojí přítelkyni
klapky pod Šéfkovou

7
00:00:15,840 --> 00:00:17,960
oblíbenou sprchou, děvko.

8
00:00:17,960 --> 00:00:20,400
Jsem jako zaříkávač koní...

9
00:00:20,400 --> 00:00:22,120
pro ženy.

10
00:00:22,120 --> 00:00:24,680
Tím myslím, není to adresa,
která by mi dávala smysl.

11
00:00:24,680 --> 00:00:28,160
Helen, já se doslova
přetrhnu,

12
00:00:28,160 --> 00:00:29,840
abych tě dostal s téhle díry.

13
00:00:32,240 --> 00:00:34,160
Aaarrgh!

14
00:00:34,161 --> 00:00:51,919
Titulky přeložila verus.1993

15
00:00:51,920 --> 00:00:53,440
'Milá Maurice.

16
00:00:53,440 --> 00:00:56,280
'Děkuji ti moc za tvůj poslední
pohled z "věznice odsouzených k smrti".

17
00:00:56,280 --> 00:00:59,280
'V odpovědi na tvoji otázku, ano,
ale říkáme jim kalhotky

18
00:00:59,280 --> 00:01:02,720
'tady a ne, nemáme dovoleno
krajky, ale to je

19
00:01:02,720 --> 00:01:05,680
'pro prací důvody stejně jako
cokoliv. Je to můj čtvrtý týden

20
00:01:05,680 --> 00:01:08,840
'tady v Broadmarsh a jakýkoliv
nový význam

21
00:01:08,840 --> 00:01:11,960
'být neprávem uvězněna
za vraždu mého šéfa vyprchala.

22
00:01:11,960 --> 00:01:13,720
'Přestože, říká se, že je tady

23
00:01:13,720 --> 00:01:17,000
........