1
00:00:00,852 --> 00:00:02,319
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,287 --> 00:00:03,888
Předvídal každý můj krok.

3
00:00:03,955 --> 00:00:05,688
Je lepší než ty.

4
00:00:05,556 --> 00:00:06,989
Přemýšlel jsem o tobě a mně.

5
00:00:07,057 --> 00:00:08,157
Není žádné ty a já.

6
00:00:08,226 --> 00:00:10,227
Tvé tajemství je u mě v bezpečí.

7
00:00:10,294 --> 00:00:11,894
Připraven na změnu, Juliane?

8
00:00:11,962 --> 00:00:13,697
Má to svůj účel, pro Liber8.

9
00:00:13,764 --> 00:00:14,931
Vždycky říkáš, že musíme stát...

10
00:00:14,998 --> 00:00:16,666
Ne, ne! Nikdy neschvaluji násilí.

11
00:00:16,734 --> 00:00:18,668
Prokaž mi trochu úcty.

12
00:00:18,736 --> 00:00:20,169
Od teď jsem s tebou skončil.

13
00:00:22,234 --> 00:00:25,036
<i>Whiskey Romeo Bravo
pronásleduje podezřelého.</i>

14
00:00:25,104 --> 00:00:27,638
<i>Žádáme posily.</i>

15
00:00:27,706 --> 00:00:29,774
Whiskey Romeo Bravo,
vyhledávám..

16
00:00:29,842 --> 00:00:30,908
Přepínám.

17
00:00:33,012 --> 00:00:35,613
<i>Tady Vancouverská CPS,
zůstaňte stát.</i>

18
00:00:41,219 --> 00:00:42,485
Co se tam sakra stalo?

19
00:00:42,553 --> 00:00:43,586
Říkala jsi,
že jdeš na pracovní pohovor!

20
00:00:43,654 --> 00:00:45,588
A získala jsem o tolik víc.

21
00:00:48,226 --> 00:00:50,760
Víš, co to je?

22
00:00:50,829 --> 00:00:53,930
Samozřejmě, jsou to
termalitové detonátory.

23
00:00:53,997 --> 00:00:56,032
Proto jsem je ukradla.

24
00:00:56,099 --> 00:00:59,336
Vím, že jsem tvůj bratr,
........