1
00:00:09,825 --> 00:00:12,393
- Ahoj, Darlo. Jak se máš?
- Ahoj, Dane.

2
00:00:12,428 --> 00:00:14,394
Řeším něco ohledně Markowskiho.

3
00:00:14,429 --> 00:00:17,631
To má být
Dennis Markowski?

4
00:00:17,665 --> 00:00:19,599
To je on.

5
00:00:22,970 --> 00:00:25,772
A dnes se mnou
jde můj koncipient.

6
00:00:25,807 --> 00:00:28,241
Koncipient?
Ty si žiješ.

7
00:00:28,275 --> 00:00:29,790
To si piš.

8
00:00:48,727 --> 00:00:50,562
Zdravím, Dennisi.

9
00:00:50,596 --> 00:00:52,597
Posaďte se.

10
00:01:17,289 --> 00:01:19,289
<i>Slyšel jsi o Chowovi?</i>

11
00:01:20,291 --> 00:01:22,525
Jo, říká se,
že pláchnul.

12
00:01:22,559 --> 00:01:24,361
Je mrtvej.

13
00:01:25,364 --> 00:01:27,364
Já to neudělal.

14
00:01:27,365 --> 00:01:29,466
Není to vzkaz.
Není to odplata.

15
00:01:29,500 --> 00:01:31,868
Byla to chyba třetí strany,

16
00:01:31,902 --> 00:01:33,503
kterou jsem už vyřešil.

17
00:01:33,537 --> 00:01:34,836
Rozumíš?

18
00:01:34,871 --> 00:01:36,505
- Jo.
- A druhá věc...

19
00:01:36,539 --> 00:01:40,109
Ta dohoda s Fringem...
Pořád platí.

20
00:01:40,143 --> 00:01:41,276
Fajn.

21
00:01:41,311 --> 00:01:43,278
Žádný fajn.

22
00:01:43,313 --> 00:01:45,347
Máš k tomu něco?

23
00:01:47,017 --> 00:01:49,985
Miku, já mlčím.

........