1
00:00:00,023 --> 00:00:03,210
- V minulých dílech...
- Jsi tak obtočená kolem Jakea,

2
00:00:03,234 --> 00:00:05,897
- že to ani nevidíš.
- Nejsem přísavka. Matty je.

3
00:00:05,929 --> 00:00:08,039
- Dobrá práce, McKibbene.
- Cože?

4
00:00:08,085 --> 00:00:10,390
Rozhodně jsi je sabotoval.

5
00:00:10,749 --> 00:00:14,381
- Tvůj táta dnes odešel.
- To není jen na pár dní, že ne?

6
00:00:14,499 --> 00:00:17,156
- Ne.
<i>- Po odloučení mých rodičů</i>

7
00:00:17,187 --> 00:00:19,664
<i>jsem strávila hodně času
hraním hry na viníka.</i>

8
00:00:19,710 --> 00:00:23,430
<i>A v 9 případech z 10 přistála
vina za jejich rozchod na mně.</i>

9
00:00:23,459 --> 00:00:26,186
<i>Litovala jsem, že jsem vůbec
něco o dopise řekla,</i>

10
00:00:26,234 --> 00:00:30,211
<i>a užíral mě pocit viny. A tak
jsem byla ochotná být s kýmkoliv</i>

11
00:00:30,318 --> 00:00:34,711
<i>a dělat cokoliv, abych se vyhnula
pocitu, že jsem špatný člověk.</i>

12
00:00:39,483 --> 00:00:41,930
<i>Moje máma také
hledala vykoupení.</i>

13
00:00:41,991 --> 00:00:44,617
<i>A i když se náš vztah
stále otřásal v základech,</i>

14
00:00:44,649 --> 00:00:48,047
<i>potřebovala trochu podržet za ruku,
ať už dobrovolně, nebo ne.</i>

15
00:00:48,084 --> 00:00:50,297
<i>Nevynikala v bytí o samotě.</i>

16
00:00:50,671 --> 00:00:53,399
<i>Ne že by byla lepší
v chování se na veřejnosti.</i>

17
00:00:53,446 --> 00:00:56,848
Všichni si prosím otevřete
ve svých biblích Žalm 46.

18
00:00:59,993 --> 00:01:01,672
Ne, děkuji.

19
00:01:02,759 --> 00:01:05,805
Myslím, že my tam
máme dát peníze.

20
00:01:11,709 --> 00:01:15,563
<i>Alespoň tu bylo jedno pozitivum
na časném nedělním vstávání.</i>

21
00:01:18,866 --> 00:01:22,837
To bylo osvěžující, ale pojďme, než nás
........