1
00:00:01,024 --> 00:00:02,976
<i>Minule v "The Amazing Race":</i>

2
00:00:03,064 --> 00:00:05,424
<i>Bojové linie byly načrtnuty od začátku</i>

3
00:00:05,480 --> 00:00:08,719
Tým BigBrother se nikdy nerozhoduje.
Podívejte, sledují nás.

4
00:00:08,720 --> 00:00:10,559
Je to student UCLA, co bys čekal.

5
00:00:10,560 --> 00:00:12,914
<i>Vytvořila se nepřátelství...
- Blokni je, blokni je.</i>

6
00:00:12,915 --> 00:00:16,550
<i>Vanessa je ta dívka, která se snaží
být sladká, hezká a příjemná.</i>

7
00:00:16,551 --> 00:00:20,815
Její nechutný úsměv je namalovaný,
stejně tak to přehání s make-upem.

8
00:00:20,927 --> 00:00:22,180
<i>a byly řečeny lži.</i>

9
00:00:22,181 --> 00:00:23,924
Jsme učitelky.
- Jste?

10
00:00:24,557 --> 00:00:26,805
Lidé mají rádi učitelky,
možná budou mít rádi i nás.

11
00:00:26,957 --> 00:00:27,997
<i>Dnes večer nás čeká:</i>

12
00:00:29,405 --> 00:00:30,364
<i>NENÁVIST</i>

13
00:00:30,365 --> 00:00:31,948
Proč si nás nepřestanete všímat?

14
00:00:31,949 --> 00:00:33,054
<i>OBVINĚNÍ</i>

15
00:00:33,055 --> 00:00:36,407
Jaká je vaše opravdová práce?
Nevěřím, že jste učitelky z mateřské školky.

16
00:00:36,408 --> 00:00:40,641
<i>A jeden z nejnáročnějších kontinentů světa - Afrika.</i>

17
00:00:42,177 --> 00:00:45,704
6 týmů zbývá,
kdo bude vyloučen další?

18
00:00:45,705 --> 00:00:47,846
Nikdy nepodceňuj Kentucky, zlato!

19
00:00:47,847 --> 00:00:51,695
• www.amazing-race.cz •
www.facebook.com/TheAmazingRaceCZ

20
00:01:25,000 --> 00:01:31,533
Překlad: Michal Hrma
hrmam@seznam.cz

21
00:01:31,533 --> 00:01:33,300
The Amazing Race S20E07:
"Nerozbrečela jsem ji"

22
00:01:35,852 --> 00:01:40,269
<i>Toto je Baku, hlavní město Ázerbajdžánu.</i>

23
........