1
00:00:00,039 --> 00:00:02,006
<i>V minulých dílech Warehouse 13...</i>

2
00:00:02,041 --> 00:00:03,509
Ne!

3
00:00:03,543 --> 00:00:04,946
Beru si metronom.
Přivedu ho zpět.

4
00:00:04,980 --> 00:00:06,883
Nemysli si,
že je konec.

5
00:00:06,919 --> 00:00:08,333
Budu si pamatovat, co mám udělat

6
00:00:08,371 --> 00:00:10,524
a nic mi v tom nezabraní.

7
00:00:10,558 --> 00:00:12,328
Když ten astroláb použijete,

8
00:00:12,363 --> 00:00:17,905
stvoříte zlo
ze svého vlastního díla.

9
00:00:17,940 --> 00:00:19,272
Claudie je pryč.

10
00:00:19,306 --> 00:00:21,140
Vytratila se
uprostřed noci.

11
00:00:21,175 --> 00:00:26,517
<i>Zlo, které s vámi bude žít
po zbytek vašeho života.</i>

12
00:00:28,555 --> 00:00:30,425
Můžeš přestat mluvit
a začít poslouchat?

13
00:00:30,459 --> 00:00:31,995
- Nejsi...
- Ne, ne, ne.

14
00:00:32,029 --> 00:00:34,599
Nemůžeš to udělat
bez proměnné.

15
00:00:34,633 --> 00:00:36,169
- Proměnné?
- Proměnné.

16
00:00:36,203 --> 00:00:39,375
Chlape, excentrická síla,
soustředná síla,

17
00:00:39,409 --> 00:00:41,243
a statická síla jsou
faktory téhle rovnice...

18
00:00:41,278 --> 00:00:43,249
Nic z toho není ta
proměnná, o které mluvím.

19
00:00:43,283 --> 00:00:44,384
Ne?

20
00:00:44,419 --> 00:00:45,486
Ta proměnná je odpor, jasný?

21
00:00:45,520 --> 00:00:47,856
Odpor je větší než

22
00:00:47,891 --> 00:00:50,094
součet maximální
izometrické síly?
........