1
00:00:19,212 --> 00:00:23,499
"ZLÝ MUŽI NA ZÁPADĚ"

2
00:02:34,654 --> 00:02:38,055
Ne, tati! Prosím!
Už to neudělám!

3
00:02:38,091 --> 00:02:39,956
Už to neudělám!

4
00:02:41,594 --> 00:02:43,084
Ne, tati!

5
00:02:45,064 --> 00:02:46,395
Tati, prosím!

6
00:02:46,432 --> 00:02:50,562
Řekl jsem ti že máš obrat,
ovoce ze stromů.

7
00:02:50,603 --> 00:02:53,572
A ty jsi se na ty stromy
ani nepodíval!

8
00:02:53,606 --> 00:02:56,074
Příště už to určitě udělám!
Omlouvám se!

9
00:02:56,109 --> 00:02:59,306
- Řekl jsem,že můžeš jít?
- Ne, tati!

10
00:03:02,615 --> 00:03:05,584
Tati, nechej mě!
Prosím!

11
00:03:05,618 --> 00:03:07,051
Prosím tě, tati.

12
00:03:08,021 --> 00:03:09,249
Hargo!

13
00:03:09,289 --> 00:03:12,383
Nemyslíš si, že to už stačilo?

14
00:03:12,425 --> 00:03:15,087
Já mu ty lotroviny
musím vybít z hlavy.

15
00:03:15,128 --> 00:03:18,120
Kaligu, odejdi.
Musím mluvit s otcem.

16
00:03:21,134 --> 00:03:23,102
Harge,
je to ještě kluk.

17
00:03:23,136 --> 00:03:26,765
V jeho věku jsem už pracoval,
a přispíval penězi na dům.

18
00:03:26,806 --> 00:03:28,603
Na to má ještě dost času.

19
00:03:28,641 --> 00:03:30,768
Jsi na něho příliš měká.

20
00:03:30,810 --> 00:03:35,110
Z těch knih má v hlavě
podivné myšlenky .

21
00:03:36,649 --> 00:03:38,617
Vadí ti že se učí?

22
00:03:38,651 --> 00:03:40,846
Nevadí mi že se učí!

23
........