1
00:00:07,218 --> 00:00:09,955
Zajímalo by mě, co jste měl slyšet.

2
00:00:10,357 --> 00:00:13,213
Lidé po celé zemi byli oklamáni.

3
00:00:14,103 --> 00:00:14,854
Ty jsi...

4
00:00:14,854 --> 00:00:15,847
Syn Lee Won Hoa...

5
00:00:21,477 --> 00:00:21,907
Nech ho.

6
00:00:21,907 --> 00:00:22,663
Matko, nech mě být!

7
00:00:22,663 --> 00:00:24,047
On je nejhledanější zloděj v Chosunu.

8
00:00:24,047 --> 00:00:24,978
Je to tvůj mladší bratr.

9
00:00:24,978 --> 00:00:26,261
Syn zrádce?

10
00:00:26,261 --> 00:00:27,572
Vrať se do paláce.

11
00:00:27,572 --> 00:00:28,805
Vy jste zabil mýho bratra?

12
00:00:28,805 --> 00:00:31,309
Zabil jste mýho bratra
a teď zabijete mě?

13
00:00:32,729 --> 00:00:33,520
Byl jsi to ty?

14
00:00:35,484 --> 00:00:37,058
Byun Shik

15
00:00:37,437 --> 00:00:39,119
Jak se opovažuješ vniknout do mého domu?

16
00:00:39,119 --> 00:00:41,183
Jsi prostě dcera velitele armády,

17
00:00:41,183 --> 00:00:42,165
tak jsem tě na chvilku využil.

18
00:00:42,682 --> 00:00:43,945
Kdo doopravdy jste?

19
00:00:43,945 --> 00:00:45,747
Lee Won Hoa jste zabil vy?

20
00:00:45,986 --> 00:00:49,784
Já jsem jenom nechal ukrýt falešný dopis
v jeho domě.

21
00:00:49,784 --> 00:00:51,790
Kdo vám to nařídil?

22
00:01:00,758 --> 00:01:01,852
Epizoda 18

23
00:01:01,852 --> 00:01:03,443
Nikdy ti to neodpustím.

24
00:01:04,866 --> 00:01:06,129
Zabiju tě!

25
00:01:06,358 --> 00:01:07,199
........