1
00:02:21,621 --> 00:02:24,556
<i>Je výsadou filmu</i>

2
00:02:24,556 --> 00:02:27,559
<i>že umožňuje velkému množství
lidí</i>

3
00:02:27,559 --> 00:02:29,560
<i>snít společně týž sen.</i>

4
00:02:29,560 --> 00:02:34,565
<i>Kromě toho nám
s přísností realismu ukazuje</i>

5
00:02:35,634 --> 00:02:40,570
<i>přeludy neskutečna
a je tedy pramenem poezie.</i>

6
00:02:40,570 --> 00:02:44,574
<i>Tento můj film ze mě</i>

7
00:02:44,574 --> 00:02:47,577
<i>postupně svlékne tělo</i>

8
00:02:47,577 --> 00:02:50,580
<i>a ukáže mou duši
v celé její nahotě.</i>

9
00:02:50,580 --> 00:02:56,586
<i>Existuje totiž publikum,
které lační po tom,</i>

10
00:02:56,586 --> 00:02:58,587
<i>co je pravdivější</i>

11
00:02:58,587 --> 00:03:00,589
<i>než pravda ve znaku naší doby.</i>

12
00:03:01,658 --> 00:03:05,593
<i>Toto je odkaz věčně mladého
básníka,</i>

13
00:03:05,593 --> 00:03:08,596
<i>jemuž neustálé mládí
bylo vždy zdrojem síly.</i>

14
00:03:47,633 --> 00:03:52,570
<i>Klobouk, který mi překážel,
jsem poslal do oněch časů,</i>

15
00:03:52,570 --> 00:03:55,573
<i>z nichž mi bylo dáno vyjít
jen na pár minut.</i>

16
00:03:58,643 --> 00:04:00,577
Chci mluvit s profesorem.

17
00:04:00,577 --> 00:04:04,581
- Co tu děláte?
- Nic. Kdo jste? Jeho syn?

18
00:04:04,581 --> 00:04:06,583
Otec byl architekt a zemřel.

19
00:04:06,583 --> 00:04:08,584
Já chci být profesor,

20
00:04:08,584 --> 00:04:10,586
ale musím si ještě počkat.

21
00:04:10,586 --> 00:04:12,588
Pak tedy.

22
00:04:16,660 --> 00:04:18,594
<i>Zapomněl jsem si tam
rukavice,</i>

23
........