1
00:00:05,905 --> 00:00:07,323
Sharon je zábavná,

2
00:00:07,406 --> 00:00:11,160
ale věří americkému individualismu
míň než já.

3
00:00:11,243 --> 00:00:16,415
Neříkám, že Barack Obama
je socialista.

4
00:00:17,541 --> 00:00:21,295
Jen říkám, že politika je...

5
00:00:25,216 --> 00:00:29,553
Podívejte se na definici,
jsou to socialisté.

6
00:00:29,637 --> 00:00:32,556
To byl podle vás
Ronald Reagan taky.

7
00:00:32,640 --> 00:00:34,684
Co jsou podle vás daně?

8
00:00:34,767 --> 00:00:38,187
Americký individualismus
nepostaví silnice.

9
00:00:38,270 --> 00:00:39,980
Všechno to řekněte.

10
00:00:40,064 --> 00:00:42,942
Děkuji, byla to otázka pro mě.

11
00:00:43,025 --> 00:00:47,029
Jednotlivec nepostaví školu
a neshromáždí armádu.

12
00:01:48,090 --> 00:01:52,970
Definice New Yorku.
Žid, perverzní, gay.

13
00:01:53,804 --> 00:01:56,474
-Wille?
-Ano.

14
00:01:57,058 --> 00:01:59,226
Chcete něco dodat?

15
00:02:00,853 --> 00:02:04,732
Potřebujeme přesnější
definici perverznosti.

16
00:02:05,858 --> 00:02:08,653
Další otázka. Vy, prosím.

17
00:02:08,736 --> 00:02:12,740
Steven, první ročník.
Mám otázku pro Willa McAvoye.

18
00:02:12,823 --> 00:02:17,495
Považujete se za demokrata,
republikána nebo nezávislého?

19
00:02:18,371 --> 00:02:21,582
Považuji se za
fanouška New York Jets.

20
00:02:22,833 --> 00:02:27,254
Když už o tom mluvíme,
vyhýbáte se vyjádření

21
00:02:27,338 --> 00:02:29,882
nebo naznačení
politické příslušnosti.

22
00:02:29,965 --> 00:02:31,926
........