1
00:00:09,767 --> 00:00:13,758
www.horrorplace.org

2
00:00:26,287 --> 00:00:28,721
Tady, čiči, čiči.
Tady, Mew-Mew.

3
00:00:28,767 --> 00:00:31,440
Tady, čiči, čiči. Pojď sem.

4
00:00:51,207 --> 00:00:54,517
Pojď, pojď!
Tady jsi.

5
00:00:54,567 --> 00:00:59,004
To je správně. Nepadej. Nepadej.
No tak, pojď sem.

6
00:01:04,447 --> 00:01:09,396
Mew-Mew, Mew-Mew,
Poj sem, pojď!

7
00:01:09,447 --> 00:01:12,041
Mew-Mew, pojď.

8
00:01:17,207 --> 00:01:19,482
Kde jsi?

9
00:01:19,527 --> 00:01:23,361
Mew-Mew, pojď, Mew-Mew!

10
00:01:23,407 --> 00:01:27,002
Mew-Mew, Mew-Mew, pojď!

11
00:03:16,287 --> 00:03:20,041
Dobrý večer, paní Crosbyová.
Přijela jste první.

12
00:03:20,087 --> 00:03:23,477
Dobrá.
Vše bylo udržováno

13
00:03:23,527 --> 00:03:26,519
podle vašich instrukcí.

14
00:03:38,967 --> 00:03:43,245
Udržela jste to místo bez poskvrnky...
Paní Pleasantová.

15
00:03:48,207 --> 00:03:54,316
Dobrá... Paní Pleasantová,
ani nemohu říct, jak moc jste mi chyběla.

16
00:03:55,327 --> 00:04:01,516
Mezi bolševiky na jedné straně
a demokraty na druhé,

17
00:04:01,567 --> 00:04:04,240
se svět stává nerozpoznatelným.

18
00:04:05,287 --> 00:04:07,881
Je pan West v bezpečí?

19
00:04:07,927 --> 00:04:10,760
Jak jste ho zanechala.

20
00:04:10,807 --> 00:04:13,640
Rozpad by měl být minimální.

21
00:04:13,687 --> 00:04:18,966
Bude divné... ho znovu vidět,

22
00:04:19,007 --> 00:04:21,726
znovu ho poslouchat.

23
00:04:21,767 --> 00:04:23,564
Můžeme jít?
........