1
00:00:07,460 --> 00:00:08,990
Víte moc dobře,
kdo to udělal.

2
00:00:09,030 --> 00:00:10,830
Jo. Prevít.

3
00:00:10,860 --> 00:00:13,430
Teď to ukliďte.

4
00:00:13,470 --> 00:00:17,340
Nemůžeš ty bastardy jen taky nechat,
aby ti tohle dělali.

5
00:00:17,370 --> 00:00:19,800
Jo, jenže oni jsou tři
a já jsem sám.

6
00:00:19,840 --> 00:00:22,110
Jo, tak na to jdi tvrdě,
zaskoč je, ne?

7
00:00:22,140 --> 00:00:23,640
Mohl bys ty zmetky dostat!

8
00:00:23,680 --> 00:00:26,480
Udělej ten první krok,

9
00:00:26,510 --> 00:00:31,680
a když to rozjedeš,
použiju tohle.

10
00:00:32,750 --> 00:00:34,820
Fakt mi budeš krýt záda?

11
00:00:34,850 --> 00:00:37,560
Udělal bys pro mě to samý, ne?

12
00:00:37,590 --> 00:00:40,160
Poslední výzva...

13
00:00:40,190 --> 00:00:42,590
Poslední výzva...

14
00:00:46,730 --> 00:00:50,170
Kantýna zavírá za deset minut.

15
00:00:51,840 --> 00:00:53,170
Kryju ti záda.

16
00:01:07,050 --> 00:01:09,550
Zamknout! Zamknout!

17
00:01:11,520 --> 00:01:13,790
Posily!
Zavolejte někdo posily.

18
00:01:16,800 --> 00:01:18,900
Uzavřete to!
Uzavřete to!

19
00:01:18,930 --> 00:01:21,370
Andre!

20
00:01:31,780 --> 00:01:34,680
Andre! Andre!

21
00:01:37,550 --> 00:01:39,080
Ty bastarde!

22
00:01:46,290 --> 00:01:47,960
Jdeme, dělej.

23
00:01:47,990 --> 00:01:49,760
Mimochodem, "bonzák"
se píše se "z".

........