1
00:00:13,173 --> 00:00:16,203
Symbol vytepaný na meči, který zabil mého otce,
je složený z těchto částí.

2
00:00:16,203 --> 00:00:17,268
Takže tu musí být ještě někdo jiný?

3
00:00:17,268 --> 00:00:18,065
Moje matka.

4
00:00:18,065 --> 00:00:21,208
Tvoje matka sloužila
v domě muže jménem Lee Won Ho.

5
00:00:21,208 --> 00:00:23,394
Stráže se střídají 7x denně.

6
00:00:23,394 --> 00:00:25,645
U Myung Jung hlídá 100 lidí.

7
00:00:29,580 --> 00:00:31,424
Jestli žije a dostane se do paláce

8
00:00:31,424 --> 00:00:32,957
za každou cenu ho chytím.

9
00:00:32,957 --> 00:00:35,048
Určitě zjistím,

10
00:00:36,385 --> 00:00:37,578
kdo zabil mého otce.

11
00:00:37,578 --> 00:00:39,540
Ušila jsem ti šaty do paláce, vezmi si je.

12
00:00:39,833 --> 00:00:40,831
Tohle...

13
00:00:40,831 --> 00:00:42,384
Od koho to máte?

14
00:00:44,227 --> 00:00:45,518
Geom-ee!

15
00:00:46,393 --> 00:00:48,080
Ten kdo zavinil smrt mého otce,

16
00:00:48,080 --> 00:00:49,612
musí být tady v paláci.

17
00:01:06,054 --> 00:01:07,474
Ty...

18
00:01:12,566 --> 00:01:13,798
Poslední epizoda

19
00:01:18,043 --> 00:01:18,952
Jsi to ty.

20
00:01:20,168 --> 00:01:22,732
Pamatuji si tvoje oči.

21
00:01:24,628 --> 00:01:27,564
Ty jsi ten, kdo přišel dokazovat nevinnu...

22
00:01:29,662 --> 00:01:31,816
Ale proč jsi tady?

23
00:01:32,454 --> 00:01:34,502
Ano, Vaše Veličenstvo.

24
00:01:34,856 --> 00:01:37,787
Nechal jsem se zapsat ke strážím
v Zakázaném paláci.

25
........