1
00:00:01,100 --> 00:00:03,237
V minulých dílech...

2
00:00:03,357 --> 00:00:04,791
- Neale.
- Ellen.

3
00:00:04,859 --> 00:00:06,026
Tady jsi se svým otcem.

4
00:00:06,093 --> 00:00:07,201
Matka mi řekla, že zemřel.

5
00:00:07,308 --> 00:00:08,441
Ale ty jsi mi řekla pravdu.

6
00:00:08,509 --> 00:00:10,523
Byl to špinavý polda.
A není mrtvý.

7
00:00:10,643 --> 00:00:13,277
Byla jste parťačkou
Nealova otce.

8
00:00:13,345 --> 00:00:14,612
Je to tak, nebo ne?

9
00:00:14,680 --> 00:00:17,048
Agente Burkeu, v ochraně svědků
jsem z určitého důvodu.

10
00:00:17,116 --> 00:00:19,717
Tihle maršálové jsou tu proto,
aby vzali Neala Caffreyho do vazby.

11
00:00:19,785 --> 00:00:22,533
A bude pro mě v D.C.
pracovat natrvalo.

12
00:00:22,621 --> 00:00:23,755
Porušil jsi pravidla.

13
00:00:23,822 --> 00:00:25,256
Vracím se do práce,
zatímco ty čekáš

14
00:00:25,324 --> 00:00:26,891
na posudek a budeš přeřazen?

15
00:00:26,959 --> 00:00:28,793
Určitě je to jen dočasné.

16
00:00:28,861 --> 00:00:31,963
Je to sklad důkazních materiálů,
a nic víc udělat nemůžu.

17
00:00:32,031 --> 00:00:34,966
Maršálové mě chtějí
za pár týdnů převézt.

18
00:00:35,034 --> 00:00:36,834
Všechno v co jsem věřil,
bylo špatně.

19
00:00:36,902 --> 00:00:39,037
A utekl jsem dřív, než
jsem si to vyslechl do konce.

20
00:00:39,104 --> 00:00:40,238
Chci vědět, kým byl.

21
00:00:40,305 --> 00:00:42,240
Když táta zmizel,
starala se o mě Ellen.

22
00:00:42,307 --> 00:00:43,975
Vyrostl jsi v programu
na ochranu svědků.
........