1
00:01:03,036 --> 00:01:09,089
<i>V roce 2005 vědci objevili vzdálenou planetu,
která měla téměř totožné klima jako Země.</i>

2
00:01:09,209 --> 00:01:13,276
<i>V roce 2006 NASA vytvořila vysílací
zařízení, pětkrát silnější</i>

3
00:01:13,300 --> 00:01:17,382
<i>než ty, které již existovaly
a začal plán na kontaktování téhle planety.</i>

4
00:01:17,507 --> 00:01:21,191
<i>Jeho název byl
"Projekt Beacon".</i>

5
00:01:23,854 --> 00:01:27,623
<i>Mezinárodní projekt Beacon
Himaláje</i>

6
00:01:28,475 --> 00:01:34,485
Dnes začíná první fáze
nevídaného technického pokroku.

7
00:01:34,716 --> 00:01:38,332
Začali jsme identifikovat
planety v tzv. ideální zóně.

8
00:01:38,353 --> 00:01:42,183
Tyto planety mají stejnou příbuznost
se sluncem, jako Země s naším Sluncem.

9
00:01:42,197 --> 00:01:45,176
Pokud je planeta příliš daleko
je tam příliš chladno.

10
00:01:45,198 --> 00:01:47,062
Pokud je velmi blízko,
je tam příliš teplo.

11
00:01:47,085 --> 00:01:50,284
Ale pro Zemi je
vzdálenost akorát.

12
00:01:50,306 --> 00:01:53,629
Potencionálně perfektní,
aby na ní byl život.

13
00:01:54,315 --> 00:01:57,281
Nakonec se nám podařilo
identifikovat jednu planetu,

14
00:01:57,296 --> 00:02:00,810
která má správnou vzdálenost
od své hvězdy, aby tam byla voda,

15
00:02:00,831 --> 00:02:04,404
a správnou hmotnost pro
udržení atmosféry.

16
00:02:05,299 --> 00:02:09,153
Každých 24 hodin naše
stanice na Havaji vyšle signál

17
00:02:09,168 --> 00:02:12,704
k Landsat 7, na náš
nejvzdáleněji obíhající satelit.

18
00:02:12,726 --> 00:02:16,969
Který signál zesílí
a pošle k cílově planetě,

19
00:02:16,992 --> 00:02:19,273
kterou jsme
hrdě pojmenovali…

20
00:02:19,646 --> 00:02:21,495
Planeta G.

21
........