1
00:00:02,211 --> 00:00:04,172
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:04,173 --> 00:00:06,703
Na náš největší a poslední úspěch.

3
00:00:07,427 --> 00:00:08,668
Skoro jsi mě zabil, Mozzie.

4
00:00:08,669 --> 00:00:09,609
Co chceš, Kellere?

5
00:00:09,610 --> 00:00:11,631
Tohle je tvá poslední šance,
abys mě dovedl k pokladu.

6
00:00:11,632 --> 00:00:12,895
Pamatuj si, ptal jsem se mile.

7
00:00:12,896 --> 00:00:14,727
Teď tě budu muset donutit,
abys mi dal to, co chci.

8
00:00:14,728 --> 00:00:16,860
Je načase, aby ses rozhodl, Neale.

9
00:00:16,861 --> 00:00:18,113
Chceš odjet?

10
00:00:18,114 --> 00:00:18,814
Ne.

11
00:00:19,124 --> 00:00:20,231
Klameš sám sebe,

12
00:00:20,232 --> 00:00:22,012
když si myslíš, že tohle
jsi opravdu ty.

13
00:00:23,035 --> 00:00:24,319
Viděl jsem ten poklad.

14
00:00:24,447 --> 00:00:26,056
<i>Jo, tvůj kluk Caffrey ho vzal.</i>

15
00:00:26,234 --> 00:00:27,316
A ty ho chceš.

16
00:00:27,434 --> 00:00:28,573
Pomůžeš mi, nebo ne?

17
00:00:28,574 --> 00:00:29,738
Proč bych ti měl pomáhat?

18
00:00:29,901 --> 00:00:31,079
Co kdybys šel domů,

19
00:00:31,156 --> 00:00:32,918
odpočinul si a přemýšlel o tom?

20
00:00:33,848 --> 00:00:34,784
Petere.

21
00:00:36,038 --> 00:00:37,954
Unesl mou ženu.

22
00:00:45,917 --> 00:00:47,026
Petere...

23
00:00:47,575 --> 00:00:49,313
Jednotky SWAT už jsou
rozmístěny po celém New Yorku,

24
00:00:49,314 --> 00:00:50,800
a zásahovka je v pohotovosti.

........