1
00:00:00,140 --> 00:00:03,329
- Víš, když jsi viděl svého tátu...
- Věděl jsem, že je nemrtvý.

2
00:00:03,330 --> 00:00:07,239
- Měl jsi strach?
- Věděl jsem, že se mi snaží něco říct.

3
00:00:07,240 --> 00:00:10,439
Ale nikdy jsem tomu nerozuměl.

4
00:00:10,440 --> 00:00:12,879
Tihle lidé ti ublížili, že?

5
00:00:12,880 --> 00:00:15,069
Pověz mi,
co ti udělali, Eve.

6
00:00:15,070 --> 00:00:19,239
Symbol spolku Josepha Bella,
takhle poznal, komu může věřit.

7
00:00:19,240 --> 00:00:20,949
Věděl, kdo se s ním
podílí na těch zvěrstvech.

8
00:00:20,950 --> 00:00:23,160
Ellie má na rameni to samé B.

9
00:00:23,400 --> 00:00:25,340
Proč jsi to řekla?!

10
00:00:29,760 --> 00:00:31,959
Joseph unesl dítě, miminko.

11
00:00:31,960 --> 00:00:34,649
Musel se o to dítě starat,
dokud z ní nevyrosla dívka.

12
00:00:34,650 --> 00:00:38,080
Proto pořád vidím Eve.
Proto se ho tak bojí.

13
00:00:39,790 --> 00:00:42,239
Kate!

14
00:00:42,240 --> 00:00:44,180
Josephe!

15
00:00:54,720 --> 00:00:56,179
Já vím, kdo je Eve.

16
00:00:56,180 --> 00:00:57,639
Kdo?

17
00:00:57,640 --> 00:00:59,110
Já.

18
00:01:18,690 --> 00:01:20,900
Eve...

19
00:01:46,100 --> 00:01:47,800
Tati?

20
00:02:16,440 --> 00:02:17,900
Tati?

21
00:02:25,826 --> 00:02:35,826
Překlad: Timon111
Korekce: Miki226

22
00:03:00,720 --> 00:03:02,919
Ellie?

23
00:03:02,920 --> 00:03:06,329
- Právě jsem viděl tátu.
- Cože?
........