1
00:00:02,742 --> 00:00:04,086
Čo je najprv ...

2
00:00:04,087 --> 00:00:06,607
Včerajšok alebo ...

3
00:00:07,798 --> 00:00:09,525
zajtrajšok?

4
00:00:09,526 --> 00:00:11,874
Ruky hore kto je za včerajšok.

5
00:00:11,875 --> 00:00:14,815
Dobre. A za zajtrajšok?

6
00:00:14,974 --> 00:00:16,834
Fíha, nikto?

7
00:00:16,835 --> 00:00:17,978
Ani jeden?

8
00:00:17,979 --> 00:00:19,854
Morticia, vysvetli ako si prišla

9
00:00:19,855 --> 00:00:22,558
k takému predvídateľnému ale
nepreukázateľnému záveru.

10
00:00:22,559 --> 00:00:25,364
Nie je to niečo,
čo treba dokazovať.

11
00:00:25,365 --> 00:00:27,166
Je to proste niečo,
čo vieme.

12
00:00:27,167 --> 00:00:28,344
Niečo čo vieme?

13
00:00:28,345 --> 00:00:32,168
Jediné čo vieme je, že čo si
myslíme o minulosti, prítomnosti a budúcnosti

14
00:00:32,169 --> 00:00:37,176
nie je nič iné než ... než príbeh
zašitý do časti nášho mozgu (bazálna ganglia).

15
00:00:37,177 --> 00:00:40,579
Náš celkový pojem o čase je ...
Je umelý výtvor.

16
00:00:40,580 --> 00:00:43,249
V takom prípade už nemusím odovzdať
svoju laboratórnu prácu.

17
00:00:43,250 --> 00:00:45,517
Pretože z toho čo už viete
som ju už odovzdala.

18
00:00:46,686 --> 00:00:49,322
Úplne správne!

19
00:00:49,323 --> 00:00:51,657
Samozrejme pri takomto uvažovaní
som vás už mohol nechať prepadnúť.

20
00:00:53,369 --> 00:00:55,361
Umelý výtvor alebo nie,

21
00:00:55,362 --> 00:00:58,209
o sedem minút máte revíziu učebnej osnovy
s dekanom,

22
00:00:58,210 --> 00:01:00,399
a nezabudnite, že máte
6 návrhov téz na prezretie,

23
........