1
00:00:00,338 --> 00:00:02,344
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,369 --> 00:00:04,076
Chcete říct, že je v Charlestonu vláda?

3
00:00:04,101 --> 00:00:06,695
Zvolená téměř 3.000 civilisty
v novém hlavním městě.

4
00:00:06,720 --> 00:00:08,256
Musíme se vrátit do války.

5
00:00:08,281 --> 00:00:10,767
Zdá se, že Charleston by na to
mohl být vhodné místo.

6
00:00:10,809 --> 00:00:12,007
Pořád ji miluješ?

7
00:00:12,032 --> 00:00:13,705
Ne. Samozřejmě, že ne.

8
00:00:14,694 --> 00:00:17,263
Přesně vím, co těm lidem uděláš,
když budeš mít možnost.

9
00:00:17,311 --> 00:00:19,169
Prostě jen odejdeš bez rozloučení?

10
00:00:19,326 --> 00:00:21,093
Když se ten vládce
dostal do mé mysli,

11
00:00:21,118 --> 00:00:22,969
nepodařilo se mu své myšlenky oddělit.

12
00:00:23,220 --> 00:00:24,821
Půjdou po mně znovu a znovu.

13
00:00:24,846 --> 00:00:27,946
Pojedeme bez zastávek
celou cestu až do Charlestonu!

14
00:00:27,971 --> 00:00:29,207
Je to poslední akce.

15
00:01:04,405 --> 00:01:06,473
Popřej mi štěstí.

16
00:01:15,420 --> 00:01:17,422
Bude to dobrý.

17
00:01:19,094 --> 00:01:21,229
Zase se uvidíme.
Slibuju.

18
00:01:23,166 --> 00:01:24,366
Slibuju.

19
00:01:36,982 --> 00:01:39,418
Za jak dlouho tam dojedeme?

20
00:01:39,452 --> 00:01:42,922
Těžko říct.
Možná ještě tak 300 mil.

21
00:01:42,990 --> 00:01:44,857
Jak dlouho to bude trvat?

22
00:01:44,892 --> 00:01:48,362
Asi 12 hodin. Podle toho,
v jakém stavu budou silnice.

23
00:01:48,396 --> 00:01:50,365
A jestli nebudeme muset
jet nějakou objížďkou.
........