1
00:00:02,133 --> 00:00:04,517
<i>16 Američanů se stalo trosečníky </i>

2
00:00:04,517 --> 00:00:07,037
<i>na 39 dnů uprostřed Jihočínského moře.</i>

3
00:00:07,105 --> 00:00:11,041
<i>Byli rozděleni na dva kmeny,
Tagie a Pagongy,</i>

4
00:00:11,109 --> 00:00:14,144
<i>a soutěžili o to, kdo
zůstane na ostrově.</i>

5
00:00:14,213 --> 00:00:16,247
<i>Teď se kmeny spojily v jeden.</i>

6
00:00:16,315 --> 00:00:20,351
<i>Jmenuje se Rattana a je
v něm každý sám za sebe.</i>

7
00:00:20,419 --> 00:00:24,188
<i>Každou třetí noc bude celý
kmen pochodovat do džungle,</i>

8
00:00:24,256 --> 00:00:26,090
<i>aby se zúčastnil kmenové rady,</i>

9
00:00:26,157 --> 00:00:29,827
<i>kde musí vyloučit jednoho
ze svého středu z ostrova.</i>

10
00:00:29,894 --> 00:00:31,795
<i>Až nakonec zůstane jediný,</i>

11
00:00:31,863 --> 00:00:35,333
<i>kdo opustí ostrov s jedním
milionem dolarů.</i>

12
00:00:40,871 --> 00:00:45,509
<i>V minulém díle:</i>
<i>Hrozí rozpad spojenectví Tagiů.</i>

13
00:00:45,577 --> 00:00:48,178
Vypadá to,
že Kelly by mohla změnit taktiku

14
00:00:48,246 --> 00:00:50,481
a začít hrát na všechny strany.

15
00:00:50,549 --> 00:00:54,117
Když se otočím a vidím,
že mi někdo vráží nůž do zad,

16
00:00:54,185 --> 00:00:56,353
tak mě to pěkně namíchne.

17
00:00:56,421 --> 00:01:00,222
<i>Život na ostrově začal
jít trosečníkům na nervy.</i>

18
00:01:00,290 --> 00:01:02,759
To už není zábavná hra.

19
00:01:02,827 --> 00:01:07,797
<i>Sean vyhrál noc na jachtě</i>
<i>s překvapivou návštěvou svého otce.</i>

20
00:01:07,866 --> 00:01:09,933
<i>Kelly se ocitla na horké půdě.</i>

21
00:01:10,001 --> 00:01:12,503
Kelly ani netuší,
že by mohla skončit.

22
00:01:12,571 --> 00:01:15,500
<i>Ale zachránilo ji vítězství
v soutěži o imunitu.</i>
........