1
00:00:00,374 --> 00:00:02,672
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,866 --> 00:00:04,972
Útlak je vaše přirozenost.

3
00:00:04,997 --> 00:00:07,970
A tím ospravedlňujete
vraždu miliard lidí?

4
00:00:08,717 --> 00:00:10,730
Co se tady sakra stalo?

5
00:00:10,755 --> 00:00:12,864
Takže ti šmejdi
se teď střílí navzájem?

6
00:00:14,156 --> 00:00:15,302
Maggie...

7
00:00:15,327 --> 00:00:16,641
Nedělej to.

8
00:00:17,262 --> 00:00:18,660
V tom zařízení pro spoutávání...

9
00:00:18,685 --> 00:00:20,413
Viděl jsem, jak ti svítily hroty.

10
00:00:20,438 --> 00:00:21,936
Můžeš mě prásknout, když chceš,

11
00:00:21,961 --> 00:00:24,585
ale já si nepodepíšu rozsudek smrti.

12
00:00:24,610 --> 00:00:26,305
Doufám, že se nebojíš.

13
00:00:26,330 --> 00:00:28,294
Cokoliv si myslíš,
že se mnou udělali,

14
00:00:28,319 --> 00:00:29,444
jsem pořád Karen.

15
00:00:43,931 --> 00:00:45,630
Ahoj spáči.

16
00:00:45,665 --> 00:00:47,665
Ahoj.

17
00:00:47,699 --> 00:00:48,799
Už je ráno?

18
00:00:48,834 --> 00:00:52,068
Jo.
Čas jít do práce.

19
00:00:52,102 --> 00:00:55,071
Víš, Weaver
a jeho rozvrh.

20
00:00:55,106 --> 00:00:57,940
<i>Tome, budeme mít schůzi</i>

21
00:00:57,975 --> 00:01:00,075
<i>každé ráno v 9:00.</i>

22
00:01:00,110 --> 00:01:02,811
<i>Ať prší nebo svítí slunce,
přichází peklo nebo tsunami,</i>

23
00:01:02,845 --> 00:01:06,947
<i>Ať nám v předsíni tancují
Plíživci nebo roboti.</i>

24
........