1
00:00:03,544 --> 00:00:05,647
ERIN:
<i>Obžalovaný, Uri Denko,</i>

2
00:00:05,650 --> 00:00:07,726
a dvaja spoločníci napadli dom

3
00:00:07,727 --> 00:00:10,061
Borisa a Iriny Ostrovských.

4
00:00:10,063 --> 00:00:12,831
Pán Ostrovsky odmietol,
urobiť pána Denka

5
00:00:12,833 --> 00:00:16,417
partnerom v jeho obchode s diamantmi.

6
00:00:16,419 --> 00:00:19,170
Pán Denko sa rozhodol,
že zmení názor

7
00:00:19,172 --> 00:00:23,958
pána Ostrovského...zbraňou.

8
00:00:23,960 --> 00:00:27,762
Keď pán Ostrovsky stále
odmietal spolupracovať,

9
00:00:27,764 --> 00:00:30,915
obžalovaný priložil zbraň

10
00:00:30,917 --> 00:00:33,301
k hlave Iriny Ostrovskej

11
00:00:33,303 --> 00:00:35,270
a stlačil spúšť.

12
00:00:35,272 --> 00:00:40,225
Milovaná žena Borisa Ostrovského
zomrela v jeho náručí,

13
00:00:40,227 --> 00:00:43,862
kým ich dve deti spali na poschodí.

14
00:00:45,030 --> 00:00:47,816
Ukážeme vám nezvratné dôkazy

15
00:00:47,818 --> 00:00:49,150
tejto odpornej vraždy

16
00:00:49,152 --> 00:00:54,322
vrátane svedectva svedka
Borisa Ostrovského.

17
00:00:55,908 --> 00:00:58,309
A potom vás požiadam,
aby ste vyniesli rozsudok...

18
00:00:59,845 --> 00:01:03,464
...odsúdiť Uri Denka z vraždy.

19
00:01:06,468 --> 00:01:08,253
Ste pripravený?

20
00:01:08,255 --> 00:01:09,304
ERIN:
Sme, vaša ctihodnosť.

21
00:01:09,306 --> 00:01:11,923
Súd predvoláva Borisa Ostrovského.

22
00:01:19,932 --> 00:01:22,901
Svedok bude prisahať.

23
00:01:23,853 --> 00:01:26,137
Zdvihnite pravú ruku.

........