1
00:00:00,898 --> 00:00:06,467
Osamělá trojice

2
00:00:06,468 --> 00:00:10,371
<b>překlad a korekce: Lucetta</b>

3
00:00:12,243 --> 00:00:18,583
Albert zachránil Candy, která spadla do vodopádu
a málem se utopila.

4
00:00:18,618 --> 00:00:26,212
Řekl jí: kdykoliv budeš mít trápení,
napiš mi vzkaz, dej ho do lahve a pošli po vodě.

5
00:00:26,247 --> 00:00:32,550
Albert byl pro Candy úplně cizí člověk.

6
00:00:32,585 --> 00:00:42,430
Přesto se zapsal hluboko do Candyna srdce.

7
00:00:44,551 --> 00:00:55,582
Tou dobou začala v zahradě Adleyových
kvést nová překrásná růže.

8
00:00:57,282 --> 00:01:04,815
Anthony jí dal Candyno jméno.
Pojmenoval ji "Sladká Candy".

9
00:01:14,391 --> 00:01:16,251
Sladká Candy.

10
00:01:16,286 --> 00:01:19,752
Je hezká a sladká jako já, viď Bene?

11
00:01:19,753 --> 00:01:25,275
Anthony na ní pracoval tolik let.
A teď konečně vykvetla.

12
00:01:25,310 --> 00:01:28,216
Je jediná svého druhu na celém světě!

13
00:01:37,079 --> 00:01:42,408
Anthony pojmenoval tu růži po Candy?

14
00:01:42,443 --> 00:01:46,277
Je do té holky z maštala úplně zblázněný...

15
00:01:46,312 --> 00:01:48,851
A není jediný.

16
00:01:48,852 --> 00:01:53,399
Stear, Archie a kdekdo v domě.
To je pořád samá Candy, Candy...

17
00:01:53,400 --> 00:01:56,984
Zachvilku nás k ní budou všichni přirovnávat.

18
00:01:57,019 --> 00:01:59,927
K té holce! To nikdy!

19
00:01:59,928 --> 00:02:03,923
-Dělej něco, bratře!
-Udělám.

20
00:02:03,958 --> 00:02:08,155
-Máš plán?
-Co třeba otrávit?

21
00:02:08,156 --> 00:02:11,655
-Candy?
-Hlupačko, ne ji.

22
00:02:11,690 --> 00:02:16,093
-Ji ne?
-Otrávím koně ve stáji.

23
00:02:19,545 --> 00:02:23,204
........