1
00:00:02,000 --> 00:00:09,756
INTERSONIC uvádí

2
00:00:17,427 --> 00:00:20,889
PŘEKVAPIVÝ VÍTĚZ
VELKÉ CENY MONTE CARLA

3
00:01:12,149 --> 00:01:16,445
A máme tady vítěze.
Bravo, bravo...

4
00:01:56,318 --> 00:02:02,825
LEKCE NESLUŠNÉHO CHOVÁNÍ

5
00:02:43,699 --> 00:02:45,868
ŽENA VYHRÁLA
VELKOU CENU MONTE CARLA

6
00:02:45,951 --> 00:02:49,329
- Ona je první závodící žena.
- Ale ve skutečnosti nevyhrála.

7
00:02:49,413 --> 00:02:53,292
Projela první cílovou páskou.
Je to tak vzrušující.

8
00:02:53,375 --> 00:02:56,253
Ne tak jako dohadovat se s vaší matkou.

9
00:02:56,336 --> 00:03:01,258
To můžeme všichni ignorovat.
Ó, co to ten chlap dělá?

10
00:03:07,055 --> 00:03:09,433
- Jacksone!
- Ano, madam?

11
00:03:09,516 --> 00:03:14,730
Co jsem ti říkala? Ať na ty kytky neprší
a dej je ke vchodovým dveřím, než přijdou hosté.

12
00:03:14,855 --> 00:03:16,231
- Furbere!
- Madam?

13
00:03:16,315 --> 00:03:20,235
Vezměte ty příšerné odřezky od Jacksona
a pošlete je paní Hallboroughové,

14
00:03:20,319 --> 00:03:24,907
která nám nabídla skopovou kýtu
k dnešní večeři, pro kterou se zastavíš, Marion.

15
00:03:24,990 --> 00:03:29,912
Ale reverend Burton mě požádal,
abych vyčistila křtitelnici. Nestihnu to.

16
00:03:29,995 --> 00:03:32,080
Já půjdu.

17
00:03:32,164 --> 00:03:37,044
Strýc George poslal ty nejstrašnější
výstřižky Valentýnského masakru.

18
00:03:37,169 --> 00:03:42,466
- Hildo! -Sedm vyděšených mužů
zmasakrováno automatickými zbraněmi,

19
00:03:42,549 --> 00:03:48,514
- což ještě zhoršili toulaví psi
hltající sraženou krev. -Hildo.

20
00:03:48,597 --> 00:03:52,351
- Ďábelští psi! Zplozenci pekla!
- Skopová kýta.

21
00:03:53,393 --> 00:03:54,978
Hned!

........