1
00:00:41,403 --> 00:00:43,195
Co si přejete, pane?

2
00:00:51,789 --> 00:00:55,454
Ježíš se rozplakal.

3
00:01:05,052 --> 00:01:07,626
Snad bys nás neopustila tak brzy?

4
00:01:17,648 --> 00:01:19,226
Ne... ne!

5
00:01:19,567 --> 00:01:22,733
Chceme ti ukázat něco nádherného.

6
00:01:39,920 --> 00:01:40,869
Ne!

7
00:01:43,591 --> 00:01:46,164
Ne, nedělej to!

8
00:01:46,343 --> 00:01:47,257
Táhněte do pekel!

9
00:02:05,029 --> 00:02:09,909
SVÁZANÝ S PEKLEM

10
00:02:09,909 --> 00:02:16,243
HELLRAISER II
SVÁZANÝ S PEKLEM

11
00:05:55,551 --> 00:05:57,259
Ježíši Kriste!

12
00:06:23,454 --> 00:06:25,245
<i>Bolest.</i>

13
00:06:25,748 --> 00:06:28,784
<i>Sladká bolest.</i>

14
00:06:59,365 --> 00:07:00,740
Vítej zpátky.

15
00:07:02,118 --> 00:07:03,528
Kde to jsem?

16
00:07:04,120 --> 00:07:05,400
V Channardově institutu.

17
00:07:06,247 --> 00:07:09,283
Je to psychiatrický ústav.

18
00:07:09,750 --> 00:07:13,285
- Psychiatrický?
- Vzpomínáš si? Ty a tvůj přítel?

19
00:07:14,338 --> 00:07:16,829
- Steve.
- Neměj strach. Je v pořádku.

20
00:07:17,508 --> 00:07:19,797
Před pár hodinami šel domů.

21
00:07:20,636 --> 00:07:21,964
Vyprávěl neuvěřitelný příběh.

22
00:07:23,097 --> 00:07:24,556
Kdo jste kruci zač?

23
00:07:25,307 --> 00:07:26,470
Promiň.

24
00:07:27,351 --> 00:07:30,269
Při téhle práci občas
zapomenu na dobré vychování.

........