1
00:00:01,120 --> 00:00:03,120
HUDBA

2
00:00:03,720 --> 00:00:06,640
Podle skutečné události

3
00:00:06,680 --> 00:00:09,720
ZPĚV (anglicky):
Potřebuji, abys naslouchal,

4
00:00:09,720 --> 00:00:13,080
potřebuji, abys odpověděl.

5
00:00:13,120 --> 00:00:17,640
Potřebuji, abys naslouchal,
potřebuji, abys odpověděl.

6
00:00:17,640 --> 00:00:20,000
MODLITBY ZA BOBBYHO

7
00:00:21,360 --> 00:00:24,520
ZPĚV: Ó Bože, já Tě tak potřebuji,

8
00:00:24,520 --> 00:00:27,680
chci spatřit Tvou tvář.

9
00:00:27,720 --> 00:00:29,720
Láska, kterou cítím,

10
00:00:30,920 --> 00:00:33,720
mě nutí Tě hledat.

11
00:00:35,880 --> 00:00:39,040
Potřebuji, abys naslouchal,

12
00:00:39,040 --> 00:00:42,320
potřebuji, abys odpověděl.

13
00:00:42,320 --> 00:00:45,440
Potřebuji, abys naslouchal,

14
00:00:45,440 --> 00:00:48,720
potřebuji, abys odpověděl.

15
00:00:50,680 --> 00:00:56,960
Neodvracej ode mne svůj zrak,
nedovol, ať Tě rozhněvám.

16
00:00:56,960 --> 00:00:59,520
Nezavrhuj mě,

17
00:01:00,160 --> 00:01:03,600
ó Bože, neopouštěj mě.

18
00:01:05,000 --> 00:01:08,200
Potřebuji, abys naslouchal,

19
00:01:08,200 --> 00:01:11,480
potřebuji, abys odpověděl.

20
00:01:11,520 --> 00:01:14,640
Potřebuji, abys naslouchal,

21
00:01:14,640 --> 00:01:17,480
potřebuji, abys odpověděl.

22
00:01:20,280 --> 00:01:24,000
ZPĚV SLÁBNE
Jsi moje jediná naděje...

23
00:01:24,000 --> 00:01:27,800
HUDBA I ZPĚV JDOU DO ZTRACENA

24
00:01:37,760 --> 00:01:40,960
HUDBA,
DIALOGY NEJSOU SLYŠET
........