1
00:00:00,117 --> 00:00:02,877
Odsuzuju vás na 12 let!

2
00:00:02,891 --> 00:00:04,022
Námitka!

3
00:00:04,039 --> 00:00:06,121
Beru vám pryč
Nespresso automat.

4
00:00:07,879 --> 00:00:09,495
Helen! Můžeš mi pomoct najít
Justina.

5
00:00:09,579 --> 00:00:10,992
Můžu dostat tvoji Fitness First kartu?

6
00:00:10,993 --> 00:00:14,158
Byla jsi moje suplující učitelka
na seniorské škole.

7
00:00:14,159 --> 00:00:15,618
Příliš málo,

8
00:00:15,619 --> 00:00:17,768
příliš pozdě.

9
00:00:17,769 --> 00:00:20,348
Vyhráli jsme loterii.
Jo!

10
00:00:20,349 --> 00:00:21,948
Neříkej o tom nikomu.

11
00:00:21,949 --> 00:00:23,678
Shhh!

12
00:00:23,679 --> 00:00:26,137
- Nemůžeš me zastupovat proti mé vůli.
- Jasně, že můžu.

13
00:00:26,138 --> 00:00:27,618
Jsem Justin.

14
00:00:27,619 --> 00:00:29,768
Co děláš v mojem bytě?

15
00:00:29,769 --> 00:00:33,568
Mashta Fembuick...
No, to mění všechno.

16
00:00:33,569 --> 00:00:35,367
Bingo!

17
00:00:44,197 --> 00:00:47,778
Titulky přeložila verus.1993

18
00:00:54,099 --> 00:00:57,338
<i>Milá Maurice,
děkuji za tvůj pohled.</i>

19
00:00:57,339 --> 00:01:00,708
<i>V odpovědi na tvůj dotaz - Ano,
experimentovala jsem s tím jako teenager,</i>

20
00:01:00,709 --> 00:01:03,618
<i>ikdyž brzy jsem si uvědomila -
dáma v horní polovině, v pořádku,</i>

21
00:01:03,619 --> 00:01:06,898
<i>dolní polovina - ne, děkuji.
Ale nikdy neříkat nikdy!</i>

22
00:01:06,899 --> 00:01:10,268
<i>Jsem v Broadmarsh
teď 8 týdnů,</i>

23
........