1
00:00:01,006 --> 00:00:02,287
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,405 --> 00:00:05,797
Přísahej mi, že jsi neměl
s krádeží Southforku nic společného.

3
00:00:05,799 --> 00:00:07,899
Přísahám, nic z toho není má práce.

4
00:00:07,933 --> 00:00:09,500
Methan.

5
00:00:09,535 --> 00:00:11,334
Dám vám výhradní práva
pro Jižní Ameriku

6
00:00:11,368 --> 00:00:13,902
místo té ropy, která vám byla
přislíbena ze Southforku.

7
00:00:13,936 --> 00:00:16,270
Harris ví, že jsem podplatila
toho patologa.

8
00:00:16,304 --> 00:00:19,706
- A on tě teď vydírá?
- Chce, abych mu vyprala peníze.

9
00:00:19,740 --> 00:00:22,742
- Můj oblíbený synovec.
- Proč jsem tady, strýčku Cliffe?

10
00:00:22,776 --> 00:00:25,611
Chci investovat do tvého
projektu hydrátů plynu.

11
00:00:25,645 --> 00:00:28,481
Christopher a já jsme se domluvili,
že spolu půjdeme do podnikání.

12
00:00:28,516 --> 00:00:30,451
A vrátíme tak Ewingovic jméno
na špičku.

13
00:00:30,485 --> 00:00:32,719
<i>Ewing Energies</i>
je pro to hezký název, nemyslíš?

14
00:00:32,754 --> 00:00:35,156
Už mě unavuje pořád poslouchat,
že na to máš dědičné právo.

15
00:00:35,190 --> 00:00:36,923
Nemůžeš to nechat plavat?

16
00:00:36,957 --> 00:00:38,725
Nemáš zač.

17
00:00:38,759 --> 00:00:41,461
Bude chvilku trvat, než
se dostaneme tam, kde jsme byli.

18
00:00:41,495 --> 00:00:43,163
Ale teď vytváříme vlastní rodinu.

19
00:00:43,197 --> 00:00:46,233
Sežeň mi plány na Christopherovo
těžební zařízení na extrakci plynu,

20
00:00:46,267 --> 00:00:48,333
nebo tou tvojí malou
pohádkou proženu kulku.

21
00:00:48,367 --> 00:00:52,200
Já jsem s tím skončila. Dala
jsem ti ty prstýnky. Mají hodnotu spousty peněz.

22
........