1
00:00:00,001 --> 00:00:02,851
== Titulky pro vás přeložila <font color=#00ff00>Milenka</font> ==

2
00:00:02,852 --> 00:00:06,661
Jeden den v týdnu... Žádné
přednášky, žádné úřední hodiny,

3
00:00:06,662 --> 00:00:08,342
- žádné závazky jakéhokoli
druhu... - Doktore.

4
00:00:08,343 --> 00:00:12,434
Jeden den, kdy můžu být sám, víš,
mám čas pro sebe, šanci skutečně psát.

5
00:00:12,435 --> 00:00:15,504
- Haley by mi vykloubil ruku.
- To já ti ji vykloubím, ne Haley.

6
00:00:15,505 --> 00:00:19,705
Řekl vůbec, o co jde?

7
00:00:19,980 --> 00:00:23,117
Danieli, je mi ctí ti
oznámit, že ti byla udělena

8
00:00:23,118 --> 00:00:27,891
letošní Davenportova cena
za výzkum v oblasti vědy.

9
00:00:27,892 --> 00:00:30,119
Doktore, přísahám, že
jsem o tom nic nevěděl.

10
00:00:30,120 --> 00:00:34,102
A jsem si jistý, že jsi si vědom,
že tahle cena není jen o vavřínech,

11
00:00:34,103 --> 00:00:40,749
které přináší tobě i univerzitě.
Také to znamená 50 000 šek.

12
00:00:42,420 --> 00:00:45,180
Na Daniela Pierce.

13
00:01:00,615 --> 00:01:03,686
- Danieli. - Jak jsi
mi mohl tohle udělat?

14
00:01:03,687 --> 00:01:07,597
Ztrapňuješ
mě před rektorem.

15
00:01:07,598 --> 00:01:11,133
Ten chlap tě na tu
cenu navrhl, proboha.

16
00:01:11,134 --> 00:01:14,995
- Jen jedno potřesení
rukou. Víc nechci. - Kate.

17
00:01:14,996 --> 00:01:17,148
Prosím, řekni mi,
že jsi tu kvůli případu.

18
00:01:17,149 --> 00:01:19,021
- Ano, jsem, ale tohle...
- Slečno Morettiová,

19
00:01:19,022 --> 00:01:21,194
souhlasil jsem, že Daniel
může dělat konzultace pro FBI,

20
00:01:21,195 --> 00:01:23,806
dokud to nebude zasahovat
do jeho práce tady na akademii.

21
00:01:23,807 --> 00:01:28,985
- A teď narušujete... - Vlastně
........