1
00:00:54,653 --> 00:01:00,144
Brake

2
00:01:00,264 --> 00:01:06,671
Překlad: Sagittario
www.facebook.com/Sagicz

3
00:03:37,310 --> 00:03:38,607
Co to má být?

4
00:03:42,799 --> 00:03:43,894
Ale no tak.

5
00:03:45,009 --> 00:03:45,947
Morgane.

6
00:03:46,768 --> 00:03:48,384
Ježíši! Morgane!

7
00:03:50,152 --> 00:03:52,591
Morgane?
No tak, chlape!

8
00:03:53,173 --> 00:03:56,478
Tohle je až moc, dobře?
Děláš to jen horší.

9
00:03:56,603 --> 00:03:58,079
Mám tvoje peníze!

10
00:03:59,283 --> 00:04:04,025
Proč myslíš, že jsem v New Yorku?
Přísahám, že jsem to přišel s tebou urovnat.

11
00:04:04,150 --> 00:04:05,231
Sakra.

12
00:04:06,052 --> 00:04:08,343
No tak, chlape!
Mluv se mnou!

13
00:04:08,468 --> 00:04:09,698
Slyšíš mě?

14
00:04:12,325 --> 00:04:13,349
Tak jo.

15
00:04:14,072 --> 00:04:16,861
Dobře. Hlavně
se uklidni a dýchej.

16
00:04:17,942 --> 00:04:19,113
Dýchej.

17
00:04:26,034 --> 00:04:28,129
<i>Pomoc.
Prosím, je tam někdo?</i>

18
00:04:28,254 --> 00:04:32,137
<i>Prosím, pomozte mi.
Je tam někdo? Kdokoliv.</i>

19
00:04:32,967 --> 00:04:36,011
- Slyším tě. Slyšíš ty mě?
<i>- Co to sakra je?</i>

20
00:04:36,354 --> 00:04:40,041
<i>- Jsem tu uvězněný. Nemůžu se hýbat.
Nevím, kdo zatím stojí.</i> - Kurva.

21
00:04:40,067 --> 00:04:42,023
<i>Nevím, kdo jsi.
Slyší mě někdo?</i>

22
00:04:42,038 --> 00:04:44,909
- Vydrž.<i> - Nevím, jak dlouho tu
jsem, kde jsem. Chci jen vypadnout.</i>

........