1
00:00:04,669 --> 00:00:08,669
THE CLOSER 7x19
- POSLEDNÉ POMAZANIE -

2
00:00:20,900 --> 00:00:22,800
Otec Adam?

4
00:00:23,837 --> 00:00:26,738
Prepáčte.

2
00:00:24,500 --> 00:00:27,800
Posledné pomazanie.

3
00:00:27,900 --> 00:00:30,850
Tu máte adresu. Ten
doktor je v službe, ...

4
00:00:30,950 --> 00:00:34,100
takže nechá dvere odomknuté,
ak bude musieť odísť.

5
00:00:34,200 --> 00:00:37,100
- Čo mám povedať?
- Že ...

6
00:00:37,200 --> 00:00:40,000
tam prídem hneď ako si
dám všetky veci dokopy.

7
00:00:41,100 --> 00:00:45,500
A poprosím vás
o kávu, Debbie.

8
00:01:02,100 --> 00:01:05,200
Takže, byt číslo 4.

9
00:01:31,600 --> 00:01:33,300
Dr. Hanlin?

10
00:01:34,300 --> 00:01:37,800
Haló? Doktor?

11
00:01:46,100 --> 00:01:47,800
PREPÁČTE, MUSEL SOM
BEŽAŤ DO SLUŽBY.

12
00:01:47,900 --> 00:01:51,500
ARNOLD BASKY JE VZADU NA KONCI HALY.
ĎAKUJEM, DR. HANLIN.

13
00:01:52,000 --> 00:01:55,300
Arnold Basky. Arnold Basky.

14
00:01:55,400 --> 00:01:57,300
Pán Basky.

15
00:02:07,600 --> 00:02:09,400
Pán Basky?

16
00:02:09,500 --> 00:02:12,600
Tu je otec Adam
zo Svätého Angela?

17
00:02:15,700 --> 00:02:18,300
Nechcete, aby som si
vypočul vašu spoveď?

18
00:02:21,000 --> 00:02:25,400
Pán Basky?
Nechcete, aby som vás pomazal?

19
00:02:47,200 --> 00:02:51,350
Milostivý Bože, zmierni
toto utrpenie ...

20
00:02:51,450 --> 00:02:54,900
a uteš tvojho bezmocného
služobníka Arnolda, ...
........