1
00:00:27,478 --> 00:00:29,480
<i>Jmenuju se Jack McCall.</i>

2
00:00:31,065 --> 00:00:32,400
<i>Jestli mě slyšíš,</i>

3
00:00:32,483 --> 00:00:35,903
<i>neslyšíš zvuk mého hlasu.</i>

4
00:00:37,488 --> 00:00:41,075
<i>Je to můj vnitřní hlas, hlas v mé hlavě.</i>

5
00:00:43,327 --> 00:00:46,163
<i>Rád bych s tebou mluvil, jenže to nejde.</i>

6
00:00:48,249 --> 00:00:51,460
<i>Když totiž řeknu ještě jednu větu nahlas,</i>

7
00:00:53,963 --> 00:00:55,256
<i>zemřu.</i>

8
00:01:15,276 --> 00:01:18,529
Aarone, mám pro tebe
hodně důležitej úkol.

9
00:01:18,612 --> 00:01:21,115
Jdi mi koupit šest tuctů
kašmírových ponožek,

10
00:01:21,198 --> 00:01:22,783
ať je v nich 40 % kašmíru.

11
00:01:22,867 --> 00:01:24,619
Nosit je nebudu, ale koupíš je.

12
00:01:25,202 --> 00:01:27,830
Jestli je potřebuju?
Ne, ale poslouchej.

13
00:01:27,913 --> 00:01:28,956
"Potřebuju" je ošidný slovo.

14
00:01:29,040 --> 00:01:31,000
Slova "chci" nebo "mám rád" jsou lepší.

15
00:01:31,083 --> 00:01:32,627
Přemýšlej. Neděláme všechno z lásky?

16
00:01:32,710 --> 00:01:35,880
Jinak. Chceš, potřebuješ
nebo máš rád svou práci?

17
00:01:35,963 --> 00:01:39,258
Mně se líbí představa,
že ji potřebuješ. Fajn.

18
00:01:39,925 --> 00:01:41,719
Pan Šustil sušil šusťák v sušárně.

19
00:01:41,802 --> 00:01:44,305
Který šusťák v sušárně
pan Šustil sušil...

20
00:01:45,222 --> 00:01:46,307
Tak jo.

21
00:01:46,390 --> 00:01:49,644
Teď tě podrží tatínek,
protože maminka potřebuje kofein.

22
00:01:52,730 --> 00:01:55,441
Zlato, nevím, jestli si s "uááá" poradím!

23
00:01:55,983 --> 00:01:57,610
Hele, jak je mu u mámy dobře.

24
........