1
00:00:00,500 --> 00:00:03,500
Translator - yanie
CZ - JanaEllone

2
00:00:03,500 --> 00:00:06,500
Editor - kimurafreak, Enggrrl
Korektury - Ainny

3
00:01:55,480 --> 00:01:59,080
Můžete to tady ihned zavřít?

4
00:01:59,080 --> 00:02:00,830
Tohle je ztracený!
-Přináší smůlu.

5
00:02:01,350 --> 00:02:03,070
Chci, abys pracoval se mnou.

6
00:02:03,080 --> 00:02:05,960
Restaurace se bude jmenovat "Le Petit Chou".

7
00:02:05,960 --> 00:02:08,410
Tohle je šance, jak si splnit sen.

8
00:02:08,410 --> 00:02:10,750
Sen, kterého jsi nemohl dosáhnout rockem.

9
00:02:10,750 --> 00:02:12,590
Rozešli jsme se s nadějí,

10
00:02:12,590 --> 00:02:16,390
že za 2 roky, budeme zase moct

11
00:02:16,390 --> 00:02:18,490
pracovat společně.

12
00:02:20,280 --> 00:02:22,080
Hodně štěstí.

13
00:02:34,960 --> 00:02:37,890
Tohle je to místo...
-Chápu.

14
00:02:37,890 --> 00:02:40,280
Opravdu vypadá trochu

15
00:02:40,280 --> 00:02:43,480
jako minulý Le Petit Chou.

16
00:02:43,480 --> 00:02:47,380
Nemůžu uvěřit, že tu budu šéf-kuchař.

17
00:02:56,260 --> 00:02:58,280
To je Yamate Eisuke-kun.

18
00:02:58,280 --> 00:03:01,100
Bude se učit v Gasterea,

19
00:03:01,100 --> 00:03:05,120
než za 2 týdny odjede do Francie.

20
00:03:05,120 --> 00:03:07,220
Dobrý den.

21
00:03:07,220 --> 00:03:10,740
Uhh... Prosím, buďte na mě hodní.

22
00:03:16,720 --> 00:03:20,120
Velká restaurace má velký množství nádobí.

23
00:03:20,120 --> 00:03:22,790
Je to dost zvláštní pocit,

24
00:03:22,790 --> 00:03:25,290
být v této kuchyni společně s mladým pánem.

........