1
00:00:38,127 --> 00:00:42,598
Doktore, obávám se, že mě neobelstíte.

2
00:00:43,447 --> 00:00:44,766
Nebuďte směšný.

3
00:00:45,647 --> 00:00:46,921
Vy taky.

4
00:00:47,567 --> 00:00:49,956
Už vás nepovažuju za důvěryhodnou.

5
00:00:50,047 --> 00:00:51,685
Že ne, vážně?

6
00:00:52,647 --> 00:00:53,682
Ano.

7
00:00:54,447 --> 00:00:55,800
Takže mě budete muset zastřelit, že?

8
00:00:55,887 --> 00:00:58,276
Prootže já ani
v nejmenším nemám v úmyslu...

9
00:00:59,207 --> 00:01:01,880
Ne. To není možné.

10
00:01:02,847 --> 00:01:04,565
Všichni jste zatčeni.

11
00:01:05,127 --> 00:01:07,322
Nemáte moc ani oprávnění nás zatknout.

12
00:01:07,407 --> 00:01:09,682
Zapomínáte, že tu teď velím.

13
00:01:11,207 --> 00:01:14,483
Mám moc nad životem a smrtí vás všech.

14
00:01:26,247 --> 00:01:27,475
Poslouchej.

15
00:01:28,007 --> 00:01:29,440
Blíží se to.

16
00:01:30,367 --> 00:01:32,164
Máš krabičku?

17
00:01:33,167 --> 00:01:34,361
Karuno?

18
00:01:36,287 --> 00:01:37,800
- Karuno?
- Tady jsem.

19
00:01:37,887 --> 00:01:39,525
Co se děje?

20
00:01:39,607 --> 00:01:40,756
Je to nebezpečné.

21
00:01:40,847 --> 00:01:42,678
Není jiná možnost.

22
00:01:43,047 --> 00:01:46,039
Ne my musejí vědět, jak je to s Kindy.

23
00:01:47,087 --> 00:01:50,159
Přítomnost těch v dómu nás ohrožuje.

24
00:01:50,567 --> 00:01:52,558
Musejí odejít a oustit nás v míru.

25
00:01:52,647 --> 00:01:55,400
........