1
00:00:00,150 --> 00:00:04,550
Jsme státní zaměstnanci, neděláme morální
ani politické soudy. Nehrajeme si na Boha.

2
00:00:04,590 --> 00:00:07,670
- A který Bůh zachrání ty lidi?
- Hladina moří se zvedá.

3
00:00:07,710 --> 00:00:09,910
Zásoby ropy se tenčí.

4
00:00:09,950 --> 00:00:12,510
Teroristé mají přístup k jádru.

5
00:00:12,550 --> 00:00:16,310
Opravdu si myslíte, že stávající
systém je schopen tomu čelit?

6
00:00:18,310 --> 00:00:19,830
Adame!

7
00:00:22,030 --> 00:00:25,270
Adame, tady Ros, slyšíte mě?
Jste zraněný? Adame!

8
00:00:26,550 --> 00:00:31,030
Všichni víte, že při poslední operaci
jsem měl... zlou chvíli.

9
00:00:31,070 --> 00:00:35,270
Ocenil bych, kdyby to mohlo
zůstat mezi námi.

10
00:00:35,310 --> 00:00:36,790
Harry o tom nemusí vědět.

11
00:00:36,830 --> 00:00:38,510
Vyhledal jsi pomoc?

12
00:00:38,550 --> 00:00:40,390
Proč?

13
00:00:40,430 --> 00:00:45,870
Dneska tomu říkají post-traumatický stres,
já dávám přednost "vyhoření".

14
00:00:45,910 --> 00:00:50,910
Někdy si říkám, že od nás bylo hloupé
a sobecké pořídit si dítě.

15
00:00:50,950 --> 00:00:53,510
Jaký svět asi tak pozná?

16
00:00:57,712 --> 00:01:02,270
ÚSTÍ TEMŽE - Meteorologický úřad vydal varování
před nebezpečím záplav v jihovýchodní Anglii.

17
00:01:02,310 --> 00:01:05,190
Tlaková níže se nyní ze Skotska
přesouvá k Severnímu moři.

18
00:01:05,230 --> 00:01:08,790
Tato tlaková níže v kombinaci s jedním
z nejintenzivnějších jarních tání za posledních 50 let

19
00:01:08,830 --> 00:01:14,550
pravděpodobně způsobí historické zvýšení
hladiny v ústí Humberu, Stouru a Temže.

20
00:01:14,590 --> 00:01:17,630
Následky rozsáhlých povodní
v Londýně by byly katastrofální.

21
00:01:17,670 --> 00:01:20,510
Centrální část londýnského metra
by byla ochromena.

22
00:01:20,550 --> 00:01:24,070
........