1
00:00:00,959 --> 00:00:02,878
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:03,545 --> 00:00:04,755
Adwin Kosan,

3
00:00:04,838 --> 00:00:06,298
Agent Lattimer,
agentka Beringová.

4
00:00:06,381 --> 00:00:08,050
- Učinil jste rozhodnutí?
- Ano.

5
00:00:08,091 --> 00:00:10,177
"Když tohle píšu,
láme mi to srdce."

6
00:00:10,260 --> 00:00:13,555
"Oba víme, že skladiště je
pro mě to nejšťastnější místo."

7
00:00:13,597 --> 00:00:15,182
"Prosím odpusť mi,
ale musím odejít."

8
00:00:20,395 --> 00:00:22,606
Agent Steve Jinks.

9
00:00:22,648 --> 00:00:24,399
Vážně se moc těším
na naši spolupráci.

10
00:00:24,441 --> 00:00:25,984
Lžeš.

11
00:00:27,402 --> 00:00:29,988
- Potřebujeme tvou pomoc.
- Skoro tě zabil artefakt.

12
00:00:30,030 --> 00:00:32,699
Teď už jsi oficiálně
agentem skladiště.

13
00:00:35,202 --> 00:00:36,161
Ahoj.

14
00:00:37,621 --> 00:00:39,623
- Vítej zpátky.
- Díky.

15
00:00:46,547 --> 00:00:48,048
A ten první chlápek říká...

16
00:00:48,131 --> 00:00:50,926
"Nemusím předběhnout medvěda,
stačí když předběhnu tebe."

17
00:00:52,886 --> 00:00:54,930
Jo, tenhle jsi mi říkal,
při tom výchdním letu.

18
00:00:55,013 --> 00:00:57,099
Ne, neříkal.

19
00:00:57,182 --> 00:00:59,351
Dobře,
začínáme sestupovat.

20
00:01:22,499 --> 00:01:23,750
Co to sakra bylo?

21
00:01:23,792 --> 00:01:25,586
Adame,
jsi v pořádku?

22
00:01:25,627 --> 00:01:27,171
Co to je?
........