1
00:00:01,251 --> 00:00:03,462
<i>V minulých dílech
Skladiště 13...</i>

2
00:00:03,587 --> 00:00:05,923
Smrt čtyř Regentů měla
co dočinění s artefaktem.

3
00:00:06,006 --> 00:00:07,799
A nyní je to pátý Regent.

4
00:00:07,883 --> 00:00:10,052
Jak může být moje máma Regent,
aniž by mi to řekla?

5
00:00:10,093 --> 00:00:11,512
Dovol mi začít od začátku.

6
00:00:11,595 --> 00:00:12,846
Někdy jindy, Jane...

7
00:00:12,930 --> 00:00:14,681
Až v době, kdy Skladiště
nebude pod útokem

8
00:00:14,765 --> 00:00:16,141
a někdo se tě nebude
pokoušet zabít.

9
00:00:16,183 --> 00:00:18,310
- Artie říkal, že nemučíte.
- Já nejsem Artie.

10
00:00:19,811 --> 00:00:21,271
Nemohu vám dovolit to udělat.

11
00:00:21,313 --> 00:00:24,149
Vytáhl jsem zbraň na paní
Fredericovou a ona mě vyhodila.

12
00:00:24,233 --> 00:00:26,610
Cože?

13
00:00:42,000 --> 00:00:43,919
- Slyšíš to?
- Ne.

14
00:00:45,546 --> 00:00:47,256
Zní to jako když
má někdo potíže.

15
00:00:47,339 --> 00:00:49,842
Chcete potíže, pane?

16
00:00:52,344 --> 00:00:53,929
Počkej s tím na chvíli,
prosím tě.

17
00:01:05,899 --> 00:01:09,069
Hej, jsi v pohodě?

18
00:01:09,111 --> 00:01:10,821
Ne. Necho...

19
00:01:10,904 --> 00:01:13,740
Haló?

20
00:01:19,371 --> 00:01:24,459
Ach, můj bože!
Paule? Paule! Paule...

21
00:01:26,962 --> 00:01:29,089
Warehouse 13

22
00:01:29,214 --> 00:01:30,883
3x10 Insatiable

23
........