1
00:00:48,380 --> 00:00:51,549
<i>Moje třída, žádné běhání.
Postavte se do řady.</i>

2
00:00:51,583 --> 00:00:52,550
Přeju si...

3
00:00:53,919 --> 00:00:57,121
<i>Dobře děti, všichni do řady,
než napočítám do tří.</i>

4
00:00:57,156 --> 00:00:59,958
Jedna, dvě, tři!

5
00:01:01,393 --> 00:01:07,999
Michaele B., překvapuje mě,
že ti to musím říkat dvakrát. Pojď.

6
00:01:09,635 --> 00:01:13,538
Ale, slečno Johnsonová,
té soše teče krev.

7
00:01:17,276 --> 00:01:21,045
<i>Třído, všichni sem...
Hned!</i>

8
00:01:25,751 --> 00:01:27,952
Myslím, že by bylo lepší,
kdybys prostě...

9
00:01:27,987 --> 00:01:30,154
Já myslím, že by bylo lepší,
když mě nebudeš nutit, abych ti ublížila.

10
00:01:30,189 --> 00:01:33,124
Vrať se do své pitvací jeskyně.

11
00:01:33,158 --> 00:01:35,259
Chci vidět, jak se bude
tvářit, až uvidí svůj nový stůl.

12
00:01:35,294 --> 00:01:37,662
Jsi si jistá,
že to má Frankie v kapsáři?

13
00:01:37,696 --> 00:01:39,630
V kapse, Mauro.

14
00:01:40,599 --> 00:01:43,434
Cavanaugh říkal, že to bude buď on
nebo někdo z jiné jednotky.

15
00:01:43,469 --> 00:01:44,736
Takže to musí být Frankie.

16
00:01:46,472 --> 00:01:48,806
Ty mu dáváš tu panenku Chogokina?

17
00:01:48,841 --> 00:01:52,643
Akční figurku.
Jo.

18
00:01:52,678 --> 00:01:53,911
Bude se první den cítit líp.

19
00:01:53,946 --> 00:01:55,613
Potřebuje pořádné přivítání.

20
00:01:55,647 --> 00:01:57,749
Tobě jsme první den
natřeli zásuvky ve stole lepidlem.

21
00:01:57,783 --> 00:01:59,784
Jo, pořád drží.

22
00:02:01,387 --> 00:02:03,388
Támhle je poručík Cavanaugh.

........